Πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας», η τελετή υπογραφής του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την συμφωνία συνεργασίας, από την πλευρά του ΥΠΕΘΑ υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Φώτης Κουβέλης και από την πλευρά του ΕΚΠΑ ο πρύτανης Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος.

Στην τελετή παρέστησαν σύσσωμη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, οι κοσμήτορες και καθηγητές των τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), οι Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ, μέλη της Συγκλήτου, κοσμήτορες σχολών και πρόεδροι τμημάτων.

Το πλαίσιο συνεργασίας, αφορά σε πλήθος τομέων και δράσεων και συμπυκνώνει εργασία και μελέτη, που από κοινού έκαναν στελέχη του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κοινός τόπος αυτής της συνεργασίας είναι η ελληνική κοινωνία και οι ανάγκες της, η πρόοδος της επιστήμης και η διεύρυνση των πεδίων της.

Τα πεδία εφαρμογής και ανταλλαγής συνεργασίας που περιγράφονται είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και οι ερευνητικές υποδομές αλλά και οι λοιπές δράσεις και υπηρεσίες, όπως η συγκρότηση κοινών συμβουλευτικών επιτροπών, ψηφιοποίηση μουσείων και πολιτιστικών χώρων, συνεργασία στον τομέα της υγείας, κοινές εκδόσεις κλπ.

Ο ΑΝΥΕΘΑ στην ομιλία τόνισε: «θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας που με ζήλο και έμπνευση κατάρτισαν αυτόν τον οδικό χάρτη της συνεργασίας ΥΠΕΘΑ και ΕΚΠΑ. Η συνεργασία αυτή έρχεται να καλύψει μια σειρά υπαρκτών αναγκών αλλά και να εκφράσει μια πραγματικότητα που είναι σε δυναμική εξέλιξη.»

Σχετικά με τους κοινούς τόπους μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΕΚΠΑ, που οδήγησαν σε αυτή την συνεργασία, ο κ. Κουβέλης σημείωσε: «Κοινός μας τόπος είναι η ελληνική κοινωνία και οι ανάγκες της, είναι η πρόοδος της επιστήμης, με τη διεύρυνση των πεδίων της. Προμετωπίδα μας είναι η αναφορά στον Μενέξενο του Πλάτωνα: «ΠΑΣΑ ΤΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ». Δουλεύουμε για την κοινωνία και την επιστήμη που υπηρετεί τον άνθρωπο και συμβάλλει στην εξέλιξη της ίδιας της επιστήμης και την πρόοδο της κοινωνίας.»

Ενώ αναφορικά με την μοντέλο συνεργασίας που θα ακολουθηθει και την διάρκεια της υπογράμμισε: «το μοντέλο λειτουργίας που έχει επιλεγεί για την καλύτερη επικοινωνία και αποδοτική λειτουργία της συνεργασίας, αυτό της Σύστασης Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Σύστασης Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού των Δράσεων, διασφαλίζει μια αποτελεσματική οργανωτική δομή λειτουργίας και ελέγχου. Η διάρκεια της Συμφωνίας που ορίζεται στα 4 έτη με δυνατότητα σιωπηρής παράτασης για επιπλέον 3 έτη, διασφαλίζει τα χρονικά περιθώρια που απαιτούνται, ώστε μια τέτοια συνεργασία να παράγει αποτελέσματα αλλά και τη συνέχεια, αφήνοντας ανοιχτή την προοπτική. Το κείμενο που υπογράφουμε, έρχεται ως επιστέγασμα μιας μακράς και παραγωγικής συνεργασίας ΥΠΕΘΑ και ΕΚΠΑ».

Από την πλευρά του ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, δήλωσε: «Είμαστε βέβαιοι πως η συνεργασία του πανεπιστημίου μας με το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ασφάλειας, κοινωνικής προσφοράς και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στην χώρα θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του πανεπιστημίου και θα ενισχύσει το έργο και των δύο φορέων. Το στελεχιακό δυναμικό του ΥΠΕΘΑ, πολιτικό και στρατιωτικό, προσφέρει καθημερινά πολύτιμες υπηρεσίες στην χώρα με σημαντικό κοινωνικό έργο και καθολική αναγνώριση από την κοινωνία. Είναι επομένως πολύ σημαντική η συνεργασία ανάμεσα σε δύο δημόσιους πυλώνες σταθερότητας και ανάπτυξης του κράτους , το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας με το ΓΕΕΘΑ και όλους τους κλάδους».