Θέμα χρόνου είναι οι αποφάσεις της Εθνικής Τράπεζας για το μέλλον της Εθνικής Ασφαλιστικής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις ερχόμενες 2-3 εβδομάδες το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση της προσφοράς της κινεζικής Congbao προκειμένου αμέσως μετά να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα. Αν η πρόταση κριθεί θετική ως προς το τίμημα και τα λοιπά κριτήρια της αξιολόγησης τότε θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Τώρα σε ό,τι αφορά τα βασικά κριτήρια της αξιολόγησης είναι δύο: πρώτον, να υπάρχει εγγυημένη χρηματοδότηση για το ύψος της προσφοράς και, δεύτερον, να υπάρχουν εξασφαλίσεις ως προς την εμπειρία του πλειοδότη να αναπτύξει την εταιρεία. Πρόκειται για κριτήρια που έχουν συζητηθεί και έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Τραπέζης της Ελλάδος και του SSM. Αν η αξιολόγηση της προσφοράς δεν είναι θετική τότε θα ανοίξει το δρόμος για τη σταδιακή επανεισαγωγή της Εθνικής Ασφαλιστικής στο Χρηματιστήριο και τη διάθεση πακέτων μετοχών. Ιδωμεν.