Περισσότεροι από 250.000 δικαιούχοι του ΟΑΕΔ αναμένεται να κάνουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδότησης διακοπών του Οργανισμού. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερομένους, δικαιούχους – παρόχους, μέχρι την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018. Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 11 Ιουλίου 2018 έως τις 10 Ιουλίου 2019 σε καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ. Οσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οφείλουν να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση κωδικών.