Και οφειλές που δημιουργήθηκαν εντός του 2017 θα μπορούν να εντάσσονται στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αυτό προβλέπουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή και φέρνει αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα στις διατάξεις του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε :

– Ρύθμιση και των οφειλών που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν κατά το 2017 προς δημόσιο (ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ αντίστοιχα) και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές).

-Ένταξη στον εξωδικαστικό επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματίες, εφόσον είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δάνεια σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών έως την 31 Δεκεμβρίου 2017.

-Δυνατότητα συμμετοχής όλων των μικροπιστωτών με ίσες απαιτήσεις στη διαδικασία δέσμευσης τους από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

– Επέκταση της χρήσης της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού και για αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες που σήμερα δεν υπάγονται στην κανονική διαδικασία του εξωδικαστικού.

-Δυνατότητα στους ομόρρυθμους εταίρους να μπορούν ρυθμίσουν και τις προσωπικές τους οφειλές σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες.

-Η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών που κατασχέθηκαν από το δημόσιο και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές), θα γίνεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Πλήρης ανατροπή της κατάσχεσης μπορεί αν επιτευχθεί μόνο εφόσον η κατάσχεση επιβλήθηκε αποκλειστικά για οφειλές εντεταγμένες στη σύμβαση και μόνο εφόσον εξοφλήθηκε τουλάχιστον το 75% του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο Δημόσιο με βάση τη σύμβαση.

-Η υποχρέωση των πιστωτών να αιτιολογούν τη μη συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και την καταψήφιση προτάσεων ρύθμισης του οφειλέτη.