Την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα αλλά και την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος αποφάσισε ο δήμος Θεσσαλονίκης, με τη σύσταση ειδικής επιτροπής, μετά από την έκδοση Κ.Υ.Α. που καθορίσει τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων.

Η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε βάσει της Κ.Υ.Α., αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής ως συντονιστή, έναν εκπρόσωπο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και έναν εκπρόσωπο του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σε ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού νόμου, σε όσα νοικοκυριά έχει κοπεί το ρεύμα μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2018 και σε συνδυασμό με τα άλλα οικονομικά και εισοδηματικά κριτήρια, υπάρχει η δυνατότητα της επανασύνδεσης αλλά και η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος που αφορά στην αποπληρωμή των χρεών προς τον πάροχο ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίπτωση χρεών προς τον πάροχο μέχρι 6.000 ευρώ, το ποσό καλύπτεται ολόκληρο.

Επισημαίνεται πως οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

– Μέχρι και τις 14/02/2018 να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

– Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

– Εισοδηματικά κριτήρια