Νέους προϊσταμένους, 26 εφόρους και υποδιευθυντές, αποκτούν οι 15 ΔΟΥ «Α" τάξης» της Αττικής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η επιλογή τους έγινε έπειτα από γραπτές εξετάσεις και προσωπική συνέντευξη και η τοποθέτησή τους αποφασίστηκε από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.
Οπως αναφέρει η Αρχή, η επιλογή έγινε με κύρια κριτήρια το επίπεδο κατάρτισης, τις δεξιότητες και την εμπειρία που αυτοί διαθέτουν στο φορολογικό αντικείμενο και με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του στελεχικού δυναμικού της ΑΑΔΕ σε καίριες θέσεις ευθύνης που συμβάλλουν καθοριστικά στο έργο του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού μηχανισμού της χώρας.