Θετικό ήταν για τον ΟΤΕ το πρώτο τρίμηνο του 2018, γεγονός που αντανακλάται και στα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού. Τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου παρέμειναν σταθερά, ενώ τα κέρδη EBITDA παρουσίασαν μικρή αύξηση. Ενισχυμένες ήταν οι επιδόσεις στην Ελλάδα, πιέσεις δέχθηκε η κερδοφορία του ομίλου στην αγορά της Ρουμανίας, ενώ εντυπωσιακή άνοδο παρουσίασε στην Αλβανία.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, που ανακοινώθηκαν από τη διοίκηση του ΟΤΕ, κατά το πρώτο τρίμηνο τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 921,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά μόλις 0,8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Η οριακή πτώση αποδίδεται στη μείωση κατά 12 εκατ. ευρώ των «Λοιπών Εσόδων». Η μείωση αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται στην ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband» στην Ελλάδα την περασμένη χρονιά και στην υποχώρηση της διεθνούς κίνησης (OTE Globe). Πρόκειται για δύο πηγές εσόδων με περιορισμένο αντίκτυπο στην κερδοφορία.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, υποχώρησαν κατά 3%, στα 618,1 εκατ. ευρώ. Μετά την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης τον Μάρτιο, η εταιρεία αντιστάθμισε εν μέρει την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (SRI), επηρεάζοντας θετικά τις λειτουργικές δαπάνες για το τρίμηνο.

Υπό τις συνθήκες αυτές, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ήταν αυξημένα κατά 3,6%, στα 315,1 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 5,3%, με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,9%, αυξημένο κατά 230 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 10,8%, ενώ στην Αλβανία, έκανε «άλμα» 112,5%.

Ο όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους 110,9 εκατ. ευρώ, έναντι 104,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, με την αύξηση να αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της κερδοφορίας, παρά τη μικρή αύξηση των αποσβέσεων.

«Ο Όμιλος ΟΤΕ ξεκίνησε το 2018 με ισχυρές επιδόσεις. Τα έσοδά μας από υπηρεσίες λιανικής στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση, κυρίως χάρη στην ενίσχυση των πωλήσεων γρήγορου internet μέσω οπτικών ινών. Συνεχίζουμε την αναβάθμιση του δικτύου μας για να προσφέρουμε σε όλο και περισσότερους πελάτες ταχύτητες μέχρι 200Mbps», τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Mιχάλης Τσαμάζ και συμπλήρωσε: «Ταυτόχρονα, απολαμβάνουμε τα οφέλη της τεχνολογικής μας υπεροχής στην κινητή, σημειώνοντας αύξηση στην κίνηση δεδομένων και ανάκαμψη των εσόδων μας. Δίνουμε έμφαση στο digitalization και γινόμαστε πιο «ψηφιακοί», αναβαθμίζοντας την εμπειρία του πελάτη και πετυχαίνοντας περιορισμό του κόστους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν θετική επίδραση στην κερδοφορία EBITDA».

Όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες, ο κ. Τσαμάζ ανέφερε πως στη Ρουμανία, οι νέες προσφορές στην κινητή τηλεφωνία, που λανσάραμε στο τέλος του έτους, ενισχύοντας τα συνδυαστικά πακέτα, κερδίζουν συνεχώς έδαφος και υποστηρίζουν τη στρατηγική μας. Στην Αλβανία, όπως είπε, η αγορά δείχνει σημάδια ανάκαμψης και η κερδοφορία βελτιώθηκε αισθητά, μετά την αποχώρηση του τέταρτου παρόχου από την αγορά.

«Συνολικά, επιτύχαμε θετικά αποτελέσματα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε ανάλογα και το υπόλοιπο έτος. Τον Απρίλιο, εγκαινιάσαμε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών των μετόχων που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο. Οι ταμειακές μας ροές είναι ικανές για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει και την υποστήριξη του μερίσματος για το φετινό έτος», επισήμανε ο κ. Τσαμάζ.

Τα αποτελέσματά της παρουσίασε και η Deutsche Telekom, η οποία ελέγχει πλέον μερίδιο 45% στον ΟΤΕ. Το πρώτο τρίμηνο ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός όμιλος της Ευρώπης, είδε τα έσοδά του να υποχωρούν στα 17,92 δισ. ευρώ από τα 18,65 δισ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να παραμένουν σταθερά. Παρόλα αυτά, η μεγάλη μείωση των δαπανών είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη της εταιρείας να αυξάνονται κατά 33%, στα 992 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ, έντονη ήταν η αντίδραση της Deutsche Telekom για τη συμφωνία των εταιρειών Vodafone- Liberty, με τον γερμανικό όμιλο να υποστηρίζει ότι θα πυροδοτήσει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.