«Παγίδες» κρύβουν οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης για τους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, καθώς ένα λάθος στη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 μπορεί να κοστίσει ακριβά.

Τα εισοδήματα από ακίνητα αποτυπώνονται αναλυτικά στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης ενώ για πρώτη φορά φέτος εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Τα εισοδήματα από το Ε2 θα μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 για να φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φθάνουν έως και 45%. Σημειώστε ότι η Εφορία θα σας αφαιρέσει αυτόματα ένα ποσοστό 5% από το εισόδημα από ενοίκια το οποίο αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων. Στο έντυπο Ε2 δηλώνονται όμως και τα εισοδήματα από ενοίκια τα οποία δεν κατάφεραν να εισπράξουν οι φορολογούμενοι από τους ενοικιαστές.

Τα σημεία που χρειάζονται προσοχή

Κατά τη συμπλήρωση του Ε2 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγουν τις «παγίδες» που αυξάνουν τη φορολογική τους επιβάρυνση. Τα «μυστικά» του Ε2 που θα πρέπει να γνωρίζουν είναι τα εξής:

Σύζυγοι. Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η Σύζυγος/Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης (ΜΣΣ) έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/συζύγου, με την επιλογή «Ε2 Συζύγου/ΜΣΣ».

Είδος μίσθωσης. Η στήλη 17 (ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση κατοικίας, γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό, ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων κ.λπ. Επίσης στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Βραχυχρόνια μίσθωση (ακίνητα τύπου Airbnb). Τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων (κωδικοί 60 και 61 της στήλης 17) θα είναι προσυμπληρωμένα βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες (Airbnb, Booking.com, κ.λπ.) με δυνατότητα μεταβολής από τον φορολογούμενο.

Aνείσπρακτα ενοίκια. Δηλώνονται στη στήλη 16 του Ε2 αφού έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά στην Εφορία. Για να μη φορολογηθούν θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης να έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της.

Ανήλικο τέκνο. Ακίνητο και εισόδημα από αυτό που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Συνιδιοκτησία. Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

Βοηθητικοί χώροι. Για βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στον αριθμό παροχής συμπληρώνετε τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

Κενό ακίνητο. Για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος αναγράφεται ο αριθμός παροχής. Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι κενό για όλον τον χρόνο ή για συγκεκριμένο διάστημα συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ και συμπληρώνεται και το χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν κενό.

Λάθη. Εφόσον υποβληθεί οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 και θα πρέπει να ελεγχθεί η ορθότητα των ποσών που καταχωρήθηκαν στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά.

Μεταβιβάσεις ακινήτων. Ακίνητα που αποκτήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν το 2023 ή είναι ημιτελή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 δηλώνονται στον πίνακα ΙΙ των συμπληρωματικών στοιχείων ακίνητης περιουσίας του εντύπου Ε2.