Ατομα που θα στελεχώσουν την ομάδα του Call Center Outbound Sales αναζητά η αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Κωτσόβολος. Συγκεκριμένα αναζητά υπευθύνους για την άμεση εξυπηρέτηση, τη διατήρηση και την ανάπτυξη του πελατολογίου παρέχοντας λύσεις και συμβουλές στους πελάτες της εταιρείας για προϊόντα και υπηρεσίες της. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και έχει έδρα τα γραφεία της εταιρείας στη Λ. Κηφισίας 124, Αμπελόκηποι. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν σπουδές σε ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ, άνεση στην επικοινωνία και άριστη χρήση του προφορικού λόγου, αρκετά καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η εταιρεία προσφέρει: σταθερό μισθό και ασφάλιση, υψηλό 3μηνιαίο bonus σύμφωνα με τον στόχο πωλήσεων, συνεχή εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες τεχνολογίες αλλά και προοπτικές ανάπτυξης καριέρας και εξέλιξης σε πιο σύνθετους ρόλους. Περισσότερες πληροφορίες και βιογραφικά στο http://corporate.kotsovolos.gr.

Εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών στα ελληνικά για τη Ρουμανία
Εναν εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών στα ελληνικά για να απασχοληθεί στη Ρουμανία, αναζητά η εταιρεία SYKES που ειδικεύεται στην παροχή ευέλικτων, υψηλής ποιότητας εξωπορισμού λύσεων εξυπηρέτησης πελατών με έμφαση στην εισερχόμενη τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση και χρήση της ελληνική γλώσσας (ομιλία και γραφή) ενώ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η καλή γνώση της αγγλικής.
Επίσης θα πρέπει να έχουν βασικές τεχνικές γνώσης και καλή αντίληψη χρήσης σε συσκευές και προϊόντα κινητής τηλεφωνίας, καθώς και οικιακών συσκευών, αλλά και γνώση χρήσης προγραμμάτων MS Word / Excel.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην εταιρεία και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα www.sykes.com.