Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προτείνει την ίδρυση Τμήματος… Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας και τη μετεξέλιξη του ΤΕΙ σε Χαλκίδα και Θήβα (που θα ανήκει διοικητικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών) σε Συγκρότημα Ευρίπου. Ειδικότερα εισηγείται:
– Στη θέση της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ να ιδρυθεί Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών και Διαχείρισης Λιμένων, το οποίο θα ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και θα έχει έδρα τα Ψαχνά.
– Στη θέση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ, να ιδρυθεί Τμήμα Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, το οποίο με έδρα τα Ψαχνά θα ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ που μετονομάζεται σε Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.
– Την ίδρυση με έδρα τα Ψαχνά Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, το οποίο θα ενταχθεί στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
– Την ίδρυση στη Χαλκίδα ή στα Ψαχνά, μιας νέας Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας με Τμήμα Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Τμήμα Διατροφολογίας και Διαιτολογίας.