Επιμένει ο ΣΕΒ στη θέσπιση Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων υπό τον Πρωθυπουργό, ώστε η δημόσια διοίκηση να ευθυγραμμιστεί στον εθνικό στόχο αύξησης κατά 15% ετησίως των επενδύσεων. Ο Σύνδεσμος εκπροσώπησης των εργοδοτών μέσα από το εβδομαδιαίο δελτίο επαναφέρει τις 75 προτάσεις σε έξι πεδία πολιτικής όπου εντοπίστηκαν 35 εμπόδια στην προσέλκυση επενδυτών. Οι πρακτικές αυτές λύσεις, όπως υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες,  αποσκοπούν μεταξύ άλλων στη μεσοπρόθεσμη μείωση περίπου κατά το 1/3 του διοικητικού κόστους και της γραφειοκρατίας, του χρόνου επίλυσης δικαστικών διαφορών και του χρόνου αδειοδότησης, καθώς και της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων.