Οι κωδικοί του εντύπου Ε1 που αφορούν τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, τους φόρους που παρακρατήθηκαν, τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα, τους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων καθώς και τις τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων που καταβλήθηκαν το 2017 είναι προσυμπληρωμένοι και δεν δυσκολεύουν τους φορολογουμένους. Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι φέτος όσοι αποκτούν εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση των ακινήτων τους τύπου Airbnb ή φιλοξενούν στην κατοικία τους συγγενείς ή φίλους, αλλά και όσοι θα υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση.


1 Ο γιος μου είναι 18 ετών. Είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση;

Εάν έχει να δηλώσει οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Ξεχωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να κάνει ένας 18άρης που μπορεί να μην έχει αποκτήσει εισοδήματα αλλά στο όνομά του έχουν πιστωθεί τόκοι καταθέσεων ακόμη και λίγων ευρώ. Επίσης φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλει ένας 18άρης στην περίπτωση που: 
– Δεν συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του, αλλά διαμένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω και ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του. 
– Εχει στο όνομά του οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνει υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.). 
– Απέκτησε εντός του 2017 οποιασδήποτε άλλης μορφής εισόδημα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.). 
– Ιδρυσε εντός του 2017 οποιαδήποτε επιχείρηση στο όνομά του. 
– Προχώρησε εντός του 2017 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος. 
– Είναι έγγαμος ή έγγαμη τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.


2 Ποιοι 18άρηδες απαλλάσσονται από την υποβολή δήλωσης: 

Οι μόνοι που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος δική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι όσοι πέρυσι:
– δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), 
– φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή
– είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.


3 Μπορώ φέτος να υποβάλω δήλωση χωριστά από τη σύζυγό μου; 

Οχι. Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. 


4 Σε ποιες περιπτώσεις τα ζευγάρια υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις; 

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος, ενώ σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή της δήλωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να περάσουν από την Εφορία τους για να ενημερώσουν το αρμόδιο τμήμα για τις αλλαγές στην οικογενειακή τους κατάσταση.


5 Τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση; 

Οχι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Εχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να υποβάλουν κοινή ή χωριστή δήλωση. Στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους. Στην κοινή δήλωση, υπόχρεος υποβολής είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης. Πριν από την υποβολή κοινής δήλωσης απαιτείται επίσκεψη στην Εφορία. 


6 Τα ανήλικα παιδιά θα πρέπει να υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση; 

Τα ανήλικα τέκνα είναι εξαρτώμενα μέλη των γονέων τους εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και εφόσον συνοικούν με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή το εισόδημά τους δηλώνεται και φορολογείται στο όνομα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση που αυτός έχει χάσει τη γονική μέριμνα, προστίθεται στο εισόδημα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του.
Κατ’ εξαίρεση, φορολογείται χωριστά το εισόδημα του ανήλικου άγαμου παιδιού ανεξαρτήτως ποσού εφόσον προέρχεται:
– από την παροχή της προσωπικής του εργασίας, 
– από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.
Στην περίπτωση που το ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση για μία ή και για τις δύο από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε στη δήλωσή του περιλαμβάνεται κάθε εισόδημα αυτού, όπως π.χ. το εισόδημα που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιήλθαν σε αυτό από χαριστική αιτία από τους γονείς του κ.λπ. 


7  Εχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τη σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης; 

Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της ΔΟΥ για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στην συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη «Εγγαμος» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου.


8 Είμαι σε κατάσταση πτώχευσης. Θα υποβάλω κοινή δήλωση με τον/τη σύζυγό μου; 

Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται κοινή δήλωση. Η δήλωση που αφορά την πτωχευτική περιουσία υποβάλλεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ από τον σύνδικο πτώχευσης. Η δήλωση για τα λοιπά εισοδήματα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον φορολογούμενο. 


9 Η κόρη μου συμπλήρωσε τα 18 έτη και είναι εξαρτώμενο μέλος μου. Πρέπει να αποκτήσει δικό της ΑΦΜ; 

Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό ΑΦΜ προκειμένου να τα συμπεριλάβετε ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωσή σας.


10 Φιλοξενώ στην κατοικία μου μια φίλη της γυναίκας μου. Θα πρέπει να το δηλώσω; 

Ναι. Φέτος είναι υποχρεωτικό. Στους κωδικούς 007-008 του πίνακα 2 του εντύπου Ε1 θα πρέπει να επιλέξτε «Χ» πάνω στη λέξη «Ναι», εάν εσείς ή/και η σύζυγός σας φιλοξενείτε ενήλικα φυσικά πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης, εκτός από τα εξαρτώμενα μέλη (παιδιά, γονείς, παππούδες) που αναφέρονται στον πίνακα 8 της δήλωσης. Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ του φιλοξενουμένου, τους μήνες φιλοξενίας και τα τετραγωνικά μέτρα. Η Εφορία θα διασταυρώσει τα στοιχεία με στόχο να εντοπίσει περιπτώσεις φιλοξενίας – μαϊμού. 


11 Πώς θα δηλώσω ότι είμαι φιλοξενούμενος στην κατοικία του πατέρα μου;

Σε περίπτωση φιλοξενίας, αναγράψτε στον κωδικό 801 τον ΑΦΜ του προσώπου που σας φιλοξενεί και συμπληρώστε τους κωδικούς 092, 091 (επιφάνεια σε τ.μ.) και 097 (μήνες φιλοξενίας). 


12 Πώς θα δηλώσω την κατοικία του γιου μου, που σπουδάζει σε άλλη πόλη; 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής σπουδάζει και μισθώνει κατοικία διαφορετική από αυτήν της κύριας κατοικίας της οικογένειας και εφόσον δεν έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η κατοικία αυτή δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα στον πίνακα 5 των τεκμηρίων. Στη συνέχεια στον πίνακα 6 αναγράφεται το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για την ενοικίαση κατοικίας ή άλλου καταλύματος του παιδιού που σπουδάζει. 

Μισθώσεις Airbnb 


13 Εκμισθώνω ένα διαμέρισμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb; Πώς θα δηλώσω το εισόδημα που εισέπραξα το 2017; 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2017 το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Airbnb είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται με συντελεστές 15% έως 45% εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες (αλλαγή κλινοσκεπασμάτων, καθαριότητα κ.λπ.), το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστές 22% έως 45%. Το εισόδημα αυτό δηλώνεται συγκεντρωτικά στη στήλη 17 του εντύπου Ε2, στους κωδικούς 60 «Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39A του Ν. 4172/2013» και 61 «Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39A του Ν. 4172/2013», και μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε2.

Ανείσπρακτα ενοίκια 


14 Εκμισθώνω ένα διαμέρισμα αλλά ο ενοικιαστής δεν πληρώνει το ενοίκιο. Πώς μπορώ να μη φορολογηθώ για το ποσό αυτό; 
Υπάρχει τρόπος. Πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει: 

– Να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. 
– Ο φορολογούμενος να καταθέσει στην Εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί. 
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η Εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά. 


15 Πώς δηλώνονται τα ανείσπρακτα ενοίκια; 

Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017 αλλά και ενοίκια που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2017 θα δηλωθούν πρώτα στο έντυπο Ε2 (στήλες 13, 16 και 17). Στη συνέχεια τα ποσά θα πρέπει να μεταφερθούν στους κωδικούς 125-126 του υποπίνακα Δ2 του πίνακα 4 του εντύπου Ε1. 

Ιδιοκατοίκηση


16 Πώς θα συμπληρώσω στον πίνακα 5.1 την ιδιοκατοίκηση; 

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο, θα ανοίξει ο υποπίνακας στον οποίο δίνεται η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης είτε της περσινής εικόνας δήλωσης ακινήτων είτε της εικόνας του Ε9. Δηλώνετε όποια ακίνητα ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (κύρια – 1η δευτερεύουσα – 2η δευτερεύουσα και λοιπές), τα καταχωρίζετε και τέλος επιλέγετε μεταφορά στη δήλωση. Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα ακίνητα που θέλετε να δηλώσετε, θα επιλέξετε εισαγωγή νέου ακινήτου και θα καταχωρίσετε όλα τα στοιχεία του ακινήτου. 


17 Εχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2017, πώς το δηλώνω; 

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο και θα εισαγάγετε και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε, θα την καταχωρίσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση. Τέλος, θα επιλέξετε την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά μεταφορά στη δήλωση. Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανιστούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για τη σύζυγο. Προσοχή στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων. 

Αλλαγή στα στοιχεία ακινήτου 


18 Πώς μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία ενός ακινήτου; 

Θα επιλέξετε το κίτρινο πλαίσιο για να σας ανοίξει ο πίνακας με την εικόνα των ακινήτων σας. Επιλέγοντας τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να τροποποιήσετε τα περιγραφικά στοιχεία τους όπως εμφανίζονται και να τα χαρακτηρίσετε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Στη συνέχεια κάνετε μεταφορά στη δήλωση με τα διορθωμένα στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας εικόνα. 

Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα 


19 Το ακίνητό μου δεν ηλεκτροδοτείται ύστερα από αίτηση διακοπής που είχα καταθέσει στη ΔΕΗ και επομένως δεν έχω αριθμό παροχής. Τι πρέπει να συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό; 

Δεν είναι σωστό ότι δεν έχετε αριθμό παροχής αφού είναι ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος αναγράφεται πάνω στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι) και χαρακτηρίζει τη σύνδεση του συγκεκριμένου ακινήτου με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Θα τον αναζητήσετε σε παλιότερους λογαριασμούς που σας έχουν αποσταλεί.


20 Το ακίνητό μου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης. Τι θα συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό; 

Η συμπλήρωση του αριθμού παροχής για όλα τα ακίνητα είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μετρητής θα συμπληρώσετε τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.
 

21 Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα; 

α) Αυτός που την παραχωρεί το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση.
β) Αυτός που την κατοικεί το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία). Γενικά η δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ. γίνεται από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς ανιόντες (παππούδες, γιαγιάδες κ.λπ.) και προς κατιόντες (παιδιά, εγγόνια κ.λπ.) εξ αίματος και εξ αγχιστείας.

22 Εχω στην κατοχή μου μια κατοικία η οποία είναι κενή. Πώς θα τη δηλώσω; Λαμβάνεται υπόψη στο τεκμήριο της κατοικίας;

Οι κενές κατοικίες απαλλάσσονται από το τεκμήριο. Δηλώνονται όμως στο έντυπο Ε2. Στη στήλη 17 θα πρέπει να επιλέξετε τον κωδικό 39. 

Ενοίκιο κατοικίας


23 Πώς θα εμφανίσω στη δήλωσή μου ότι κατοικώ σε μισθωμένη κατοικία; 

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 5.1 Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρίσετε τα στοιχεία της κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε μεταφορά στη δήλωση. Προσοχή: θα πρέπει να κλικάρετε τον κωδικό 203. Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε και τον πίνακα 6.12 όπου θα αναγράψετε το ποσό του ενοικίου που καταβάλατε. 

Εξαρτώμενα μέλη 


24 Θέλω να δηλώσω εξαρτώμενα μέλη. Ποιον πίνακα συμπληρώνω; 

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον πίνακα 8 με τα στοιχεία των εξαρτώμενων μελών που σας βαρύνουν και αυτόματα θα συμπληρωθεί στον ίδιο πίνακα ο αριθμός των τέκνων σας. Συμπληρώστε τον ΑΜΚΑ για όλα τα εξαρτώμενα μέλη και επιπλέον τον ΑΦΜ για τα ενήλικα μέλη. 


25 Ο γιος μου είναι 17 ετών και είναι εξαρτώμενο μέλος μου. Πρέπει να αποκτήσει δικό του ΑΦΜ; 

Οχι. Τα ανήλικα τέκνα δεν είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν προσωπικό ΑΦΜ προκειμένου να τα συμπεριλάβετε ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωσή σας.