Με κάρτα απευθείας μέσω του Taxisnet θα μπορούν να πληρώνουν οι φορολογούμενοι τις οφειλές τους. Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η δημοσίευση της απόφασης, που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μέσω της οποίας η ΑΑΔΕ θα παρέχει στους φορολογουμένους τη δυνατότητα να πληρώνουν βεβαιωμένες αρρύθμιστες οφειλές, Φυσικών και Νομικών Προσώπων, με τη χρήση καρτών πληρωμών. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του Taxisnet, στη διαδικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ, www.aade.gr Με τη νέα παρεχόμενη υπηρεσία είναι δυνατή η πληρωμή πολλών οφειλών σε μία συναλλαγή, και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της οι οφειλές πιστώνονται άμεσα.