Ατομα για την τοποθέτηση των προϊόντων της στα τελικά σημεία αναζητά η εταιρεία PepsiCo.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναζητά δύο πωλητές παραδοσιακής αγοράς σε Αχαΐα και Μαγνησία και έναν merchandiser OT για τη Θεσσαλονίκη.
Οι πωλητές πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης.
Επίσης απαιτείται να έχουν ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό. Ολοι οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Για τη θέση του merchandiser, ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση προϊόντων στα σουπερμάρκετ του Νομού Θεσσαλονίκης, οι υποψήφιοι χρειάζεται να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης.
Επιπλέον πρέπει να έχουν μόνιμη κατοικία στον Νομό Θεσσαλονίκης.
Βιογραφικά σημειώματα θα γίνονται δεκτά στη διεύθυνση https: //www.pepsicojobs.com/greece/jobs?categories=Sales+&page=1.