Μείωση κατά 2% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2017 ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε αύξηση 10,5%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017, παρουσίασε μείωση 1,6%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018, παρουσίασε μείωση 2%. Η μείωση προήλθε κυρίως από την πτώση κατά 12,7% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων. Ακολούθησαν ο Δείκτης Παραγωγής Ηλεκτρισμού που σημείωσε πτώση κατά 6,1% και ο Δείκτης Παροχής Νερού κατά 4%.