Συνταγματική κρίθηκε η κατάργηση της ισόβιας σύνταξης που έπαιρναν οι πολύτεκνες μητέρες με απόφαση του ΣτΕ. Στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με τον επίμαχο νόμο επιδιώχθηκε η αναμόρφωση και εκλογίκευση των μέχρι τότε οικογενειακών επιδομάτων ενόψει και της οξείας δημοσιονομικής κρίσης με τη χορήγηση νέου επιδόματος. Ετσι, συνεχίζει η απόφαση, με  μεταγενέστερο νομοθέτημα ελήφθη ειδική πρόνοια υπέρ των πολύτεκνων οικογενειών με τη χορήγηση επιπλέον επιδόματος (ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων) και την παρεχόμενη με τον τρόπο αυτό «μείζονα κοινωνική προστασία στις πολύτεκνες οικογένειες».