Υπερδιπλάσια προσφορά συγκέντρωσε το ομολογιακό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με το ύψος των προτάσεων να έχει ανέλθει στα 245 εκατ. ευρώ.
Το ποσό που αναζητούσε ο όμιλος ήταν 120 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο της έκδοσης κλείδωσε στο 3,95%. Απόδοση πολύ καλή, όταν η αγορά έδειχνε εύρος επιτοκίου από 4,2 έως 4,4%.
Το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γνώρισε επίσης αυξημένη ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές, κάτι που σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει ο όμιλος στο ευρύ κοινό.
Τα αντληθέντα κεφάλαια της εταιρείας αναμένεται να κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα υποδομών και περιβάλλοντος, αλλά και στην αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού. Στις προτεραιότητες του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων της μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές και έργα περιβάλλοντος.
Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ακολουθεί την επιτυχημένη έκδοση του πρώτου στην Ελλάδα «πράσινου» ομολόγου, που πραγματοποίησε το καλοκαίρι η θυγατρική του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΕ, συγκεντρώνοντας 60 εκατ. ευρώ.
Ο Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης επένδυσε 2 δισ. ευρώ και απασχολεί 5.000 εργαζομένους σε 16 χώρες. Οι δραστηριότητές του τον έχουν φέρει σε ηγετική θέση στους τομείς των Υποδομών & Παραχωρήσεων, των Ιδιωτικών Εργων, της Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές. Διαθέτει ισχυρή παρουσία στους τομείς των Εργων Περιβάλλοντος, των Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων και της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων και παρουσιάζει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα παρά την πολυετή κρίση που έπληξε καίρια τη χώρα και δυσανάλογα πολλούς από τους βασικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται στα 1,8 δισ. ευρώ, χωρίς να συμπεριληφθούν οι νέες συμβάσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ, ενώ μέσω της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή καθίσταται στον μεγαλύτερο επενδυτή σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η τελευταία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1,2 GW.