Εναν εργαζόμενο με σύμβαση πενθήμερης οκτάωρης απασχόλησης και αμοιβή με καθήκοντα κοινωνικού λειτουργού θα προσλάβει ο Σύλλογος Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο Α-ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού. Επίσης, πρέπει να έχουν άριστη γνώση όσον αφορά τον χειρισμό Η/Υ, Διαδικτύου, MS Office και πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Θα συνεκτιμηθούν προϋπηρεσία σε παρόμοιες αρμοδιότητες, γνώσεις επεξεργασίας φωτογραφίας και άλλων προγραμμάτων σε Η/Υ, καθώς και η κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail:disy@diaconia.grέως και τις 20 Μαρτίου.