Σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προχωρά το επόμενο διάστημα και η Τράπεζα Αττικής. Αυτό αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στην κατεύθυνση της περικοπής του κόστους λειτουργίας της, ώστε να επιτύχει το πλάνο δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου. Οπως αναφέρεται στην έκθεση της διοίκησης, στόχος είναι ο λόγος κόστος προς έσοδα να ομαλοποιηθεί σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Σημειώνεται ότι ο όμιλος της Attica Bank διαθέτει δίκτυο 55 καταστημάτων και απασχολεί 787 εργαζομένους.