Προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώντας τη να εγκρίνει επίσημα και να κοινοποιήσει την επικαιροποιημένη της μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης για τα εμπορικά κτίρια και τις κατοικίες, όπως απαιτείται στην ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Στην Οδηγία ορίζεται ως προθεσμία για την κοινοποίηση της επικαιροποιημένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης η 30ή Απριλίου 2017, στην οποία δεν ανταποκρίθηκε η Ελλάδα. Ετσι, σύμφωνα με την επιστολή της Επιτροπής, έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.