Την αναβολή της εφαρμογής των νέων κανόνων περί διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξέδωσε οδηγία για τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος την 1η Οκτωβρίου 2018. Σύμφωνα με την οδηγία, παρατείνεται έως την 1η Ιουλίου 2018 και η προθεσμία που είχε δοθεί στα κράτη-μέλη για τη μεταφορά των νέων κανόνων στο εσωτερικό τους δίκαιο. Η οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων, ενώ η αναβολή δόθηκε ώστε ο κλάδος να προετοιμάσει καλύτερα τις αλλαγές που χρειάζονται σχετικά με τις απαιτήσεις εποπτείας και διακυβέρνησης των προϊόντων που ισχύουν για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων.