Σε πλήρη σύνθεση είναι πλέον η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά τη δημοσίευση της απόφασης του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με την οποία διορίζεται ο Ηλίας Ξηρουχάκης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ έπειτα από πρόταση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Η Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται πλέον από τρία μέλη όπως ορίζει ο καταστατικός νόμος του Ταμείου, και συγκεκριμένα τους Μάρτιν Κζούρντα διευθύνοντα σύμβουλο, Ερίκ Τουρέ αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο και Ηλία Ξηρουχάκη μέλος.