Καμπανάκι κινδύνου για παράνομο υπολογισμό του ΕΦΚΑ των τρεχουσώνασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση το εισόδηματου προ-προηγούμενου έτους(2015) προβαίνει ο ΕΦΚΑ. χτυπά ο πρόεδροςτου ΔΣΑ και πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώραςΒασίλης Αλεξανδρής.

Για το λόγο αυτό απευθύνει επιστολή προς τον Υφυπουργό Εργασίας καιΚοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιο Πετρόπουλο, την οποίο κοινοποιεί καιστον Υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή.

Επειδή μάλιστα σε πρόσφατα δημοσιεύματα αναφερόταν ότι δεν είναι άμεσαεφικτός ο επανυπολογισμός των εισφορών με βάσει τα εισοδήματα του2016, ο κ. Αλεξανδρής υπογραμμίζει ότι οι δικηγόροι πλήττονταιδυσανάλογα από την επαπειλούμενη καθυστέρηση καθώς στη συντριπτικήτους πλειοψηφία είχαν υψηλότερα εισοδήματα το 2015 σε σχέση με το2016.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ΒασίληςΑλεξανδρής ζητεί από τον κ. Πετρόπουλο ενημέρωση για το πότε θαολοκληρωθεί ο άμεσος επανυπολογισμός των οφειλόμενων εισφορών επί τηβάσει των εισοδημάτων του 2016 αλλά και η μεταφορά του τυχόνπροκύπτοντος πιστωτικού υπολοίπου στο προσεχές έτος, καθώς όπωςτονίζει, τα παραπάνω συνιστούν αυτονόητη υποχρέωση της διοίκησης.