Μπορεί η αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αυτό δεν ισχύει για το ραδιόφωνο που εξακολουθεί να παραμένει η πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για τους Ευρωπαίους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ενωση (EBU). Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ολοένα και περισσότερο αναρριχώνται ως η κύρια πηγή ενημέρωσης, αλλά αποτελούν το λιγότερο αξιόπιστο μέσο σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Σε μόνο μία από τις 33 χώρες της έρευνας, την Αλβανία, ο αριθμός των ανθρώπων που εμπιστεύτηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πηγή ειδήσεων υπερτερούσαν έναντι των άλλων. Σε όλες τις άλλες χώρες οι πολίτες τείνουν να μην εμπιστεύονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους Σουηδούς, τους Λουξεμβούργιους και τους Βρετανούς να έχουν τη λιγότερη εμπιστοσύνη. Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται ο Τύπος. Μόνο σε 13 χώρες κατέγραψε θετικές αξιολογήσεις, ιδίως στις σκανδιναβικές και τις Κάτω Χώρες. Σε 14 χώρες καταγράφηκε ως το λιγότερο αξιόπιστο μέσο.

Στις περισσότερες χώρες οι πολίτες δείχνουν μια θετική στάση απέναντι στο ραδιόφωνο, το οποίο θεωρείται ως η πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης σε 20 χώρες, με μέσο όρο 55% θετική ανταπόκριση. Ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες προέχονται από τη Σουηδία (74%), τη Φινλανδία (66%) και τη Δανία (57%). Η τηλεόραση κατατάσσεται ως το δεύτερο πιο αξιόπιστο μέσο στο σύνολο της έρευνας και ως το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης σε 11 χώρες, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η εμπιστοσύνη στην τηλεόραση έχει μειωθεί πολύ πιο γρήγορα τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα άλλα μέσα ενημέρωσης.

Κ. ΜΕΤΑΞΑ