Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν στις μέρες μας καταστεί σημαντικοί δίαυλοι για την καθημερινή αλληλόδραση των ανθρώπων. Στην Αμερική, οι χρήστες στηρίζονται στις εν λόγω ιστοσελίδες για να διατηρούν επαφή με τα μέλη της οικογένειάς τους, να συλλέγουν πληροφορίες και να μοιράζονται ό,τι είναι σημαντικό για αυτούς και τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του κέντρου Pew, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «φιλοξενούν» ένα ευρύ φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας: συνδέουν τους ανθρώπους τόσο σε καλές όσο και κακές στιγμές. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευρέως θεωρούνται πηγή χρήσιμων πληροφοριών και εργαλείο για την ανατροφή των παιδιών. Οι μητέρες χρησιμοποιούν τα social media ως πηγή για τη φροντίδα των παιδιών τους λίγο πιο συχνά από ό,τι οι πατέρες. Για παράδειγμα, 8 στους 10 γονείς στις ΗΠΑ που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα μοιράζονται με τους διαδικτυακούς τους φίλους ειδήσεις που τους αφορούν και 7 στους 10 τα χρησιμοποιούν για να έχουν υποστήριξη από τους φίλους τους στον ιντερνετικό κόσμο και προσπαθούν να ανταποκριθούν σε ζητήματα που έχουν τεθεί από κάποιον γνωστό τους στο δίκτυό τους.

Μελετητές θεωρούν ότι η παρέμβαση των γονέων μέσω της επιβολής περιορισμών μειώνει μεν την επικινδυνότητα, αλλά έτσι, όπως και στην περίπτωση της τηλεόρασης, δεν επιλύεται το πρόβλημα αφού τα παιδιά θα βρουν άλλους τρόπους. Γι’ αυτό και τονίζεται η αναγκαιότητα της ενεργούς γονικής διαμεσολάβησης (η συζήτηση με τα παιδιά και η παρακίνησή τους για εξερεύνηση του Διαδικτύου, η συμμετοχή των γονέων σε ιντερνετικές δραστηριότητες με τα παιδιά) η οποία συνδέεται με τη δημιουργία περισσότερων και όχι λιγότερων διαδικτυακών ευκαιριών και δεξιοτήτων.

Με άλλα λόγια, η προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο δεν μπορεί να επαφίεται στην ύπαρξη κάποιων περιορισμών που μπορούν να επιβληθούν με τη χρήση ενός λογισμικού (που είναι βέβαιο ότι θα ξεπεραστεί σε ανύποπτο και σύντομο χρόνο), αλλά οι γονείς θα πρέπει να έχουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην πλοήγηση τόσο στο Ιντερνετ όσο και στις αντίστοιχες κοινωνικές ιστοσελίδες. Στην πράξη, οι γονείς επιβάλλεται να ανανεώνουν τις γνώσεις που είναι αναγκαίες για να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους έτσι ώστε αυτά να μάθουν να αξιοποιούν το Διαδίκτυο με δημιουργικό τρόπο.