Ξεκίνησε τη Δευτέρα η διαβούλευση με τους φορείς, τεσσάρων δράσεων του νέου ΕΣΠΑ .Ο υφυπουργός Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε την προδημοσίευση - των δράσεων αυτών συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ ευρώ που αφορούν στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γεννημένων πριν το 1991 , την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, την αναβάθμιση επιχειρήσεων που αναπτύσσονται σε νέες αγορές με έμφαση στην εξωστρέφεια, και τέλος την ενίσχυση των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού .

Ειδικότερα οι προδημοσιεύσεις των δράσεων θα είναι ανοιχτές προς το κοινό για διαβούλευση , τον επόμενο μήνα περίπου. Αναλυτικά πρόκειται για:

-Τη δράση ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για δράση η οποία στοχεύει στους πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991 και είναι είτε άνεργοι, εγγεγραμμένοι δηλαδή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ είτε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Θα υπάρχουν δυο κύκλοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ο πρώτος κύκλος θα έχει προϋπολογισμό 17,5 εκατομμύρια ευρώ και ο δεύτερος κύκλος 32,5 εκατομμύρια ευρώ, συνολικός προϋπολογισμός 50 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού από 5 έως 25 χιλιάδες ευρώ, με το ποσοστό ενίσχυσης να ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Στοχεύση είναι η προσέλκυση 2.200 πτυχιούχων και 500 νέων θέσεων εργασίας από το πρόγραμμα αυτό.

-Η δεύτερη δράση αφορά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα ,συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ για έργα συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης εως 60.000 ευρώ, και 100% συνολική επιδότησης της επένδυσης. Στόχευση είναι η ενίσχυση έως και 2.500 νέων επιχειρήσεων και η δημιουργία 4.500 νέων θέσεων εργασίας.

-Η τρίτη δράση αφορά στην αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις νέες αγορές. Αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ. Οι τομείς αυτοί, είναι: διατροφή, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας και υγεία. Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ, 52 εκατομμύρια στον πρώτο κύκλο και 78 εκατομμύρια στο δεύτερο, για επενδύσεις ύψους από 15 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% και υπάρχει και μια ρήτρα προσαύξησης του ποσοστού επιχορήγησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στο 50% δηλαδή μετά την πιστοποίηση επίτευξης του στόχου πρόσληψης νέου προσωπικού. Στόχος είναι να ενισχυθούν 1.600 με 1.800 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν τουλάχιστον 1.500 νέες θέσεις εργασίας.

-Τέταρτη και τελευταία δράση είναι η ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Αφορά πολύ μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση σε δυο κύκλους προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, 20 εκατομμύρια στον πρώτο κύκλο και 30 εκατομμύρια στο δεύτερο. Ο συνολικός προϋπολογισμός επένδυσης των επιχειρήσεων θα κυμαίνεται από 15.000 έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό πάλι της επιδότησης ν’ ανέρχεται στο 40%, με τη ρήτρα προσαύξησης όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα κατά 10% σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Στόχος η ενίσχυση 600 με 700 τουριστικές υφιστάμενες επιχειρήσεις και στη δημιουργία τουλάχιστον 500 νέων θέσεων εργασίας

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από