Αντίθετη με διάταξη που συμπεριελήφθη σε υπουργική τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ανακοίνωσε ότι η διάταξη αποσύρεται.

«Η διάταξη παρεισέφρυσε από λάθος» είπε η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Εύη Χριστοφιλοπούλου η οποία ανακοίνωσε την απόσυρση της παραγράφου που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τα «Ανοιχτά Δεδομένα», που συζητείται στη Βουλή, με την οποία εισηγούντο την προσαρμογή των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στα νέα δεδομένα του προγράμματος «Διαύγεια».

Η τροπολογία εκτός από τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη - το υπουργείο Οικονομικών ήταν επισπεύδον στην κατάθεση της τροπολογίας - υπογράφεται και από συναρμόδιους υπουργούς ανάμεσα στους οποίους και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως όμως εξήγησε η Εύη Χριστοφιλοπούλου, έχοντας δίπλα της τον Κυρ. Μητσοτάκη, η διάταξη αυτή παρεισέφρυσε «από λάθος» στην συγκεκριμένη τροπολογία και επειδή δεν διαπνέεται από πνεύμα της Διαύγειας που προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα αποσυρθεί.

Η απόσυρση, όπως ενημέρωσε η Εύη Χριστοφιλοπούλου, θα γίνει από το υπουργείο Οικονομικών. Οπως εξήγησε η υφυπουργός, πρόθεση του υπουργείου ήταν να ρυθμίσει το θέμα της μεταφοράς μαθητών, αλλά σε μια περίοδο που προωθείται η Διαύγεια και για τις ΜΚΟ τίθεται εν αμφιβόλω το συγκεκριμένο σημείο.

Η τροπολογία προβλέπει ότι «πράξεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και σχετικές ανακλητικές αποφάσεις των διατακτών, που έχουν εκδοθεί μέχρι την 30.9.2014, ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσής τους, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάρτησης αυτών στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα "Διαύγεια")».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι «ο σκοπός της εν λόγω τροπολογίας δεν είναι να αλλοιωθεί ο σκοπός και το πνεύμα του προγράμματος Διαύγεια, αλλά, πρώτον να μειωθούν οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή προϋπολογισθέντων νομίμων δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου προς όφελος της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και δεύτερον να αποφευχθεί η επιβάρυνση του Κράτους με την καταβολή τόκων υπερημερίας».

Το ΥΠΟΙΚ υπενθυμίζει ότι την πρωτοβουλία του αυτή «είχε άλλωστε συνυπογράψει και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης».

Ικανοποίηση ΠΑΣΟΚ
  
«Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την παρέμβαση της υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Εύης Χριστοφιλοπούλου με την οποία απεσύρθη διάταξη που είχε κατατεθεί στη Βουλή και με την οποία εξαιρούνταν διοικητικές πράξεις από την υποχρεωτική δημοσίευσή τους στη Διαύγεια», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.
 
«Υπογραμμίζουμε ότι ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκης είχε αποδεχθεί και υπογράψει τη σχετική τροπολογία που είχε εισηγηθεί το υπουργείο Οικονομικών.
 
» Το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να υπονομεύσει το πρόγραμμα Διαύγεια και τη πλήρη διαφάνεια που εξασφαλίζει στις πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά πρωτοστατεί στη Βουλή στο να αναρτούν υποχρεωτικά  τα στοιχεία τους στη Διαύγεια και νέοι φορείς όπως οι ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η θέση του ΥΠΟΙΚ

Το απόγευμα της Τετάρτης το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για το θέμα:

«Το Υπουργείο Οικονομικών στήριξε εξαρχής το Πρόγραμμα Διαύγεια και τάσσεται πάντα υπέρ της διαφάνειας που αυξάνει τον δημοκρατικό έλεγχο στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Άλλωστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τις ρυθμίσεις του και τις επικαιροποιήσεις του, το Υπουργείο Οικονομικών τις έχει προσυπογράψει.

» Όταν όμως εισάγονται νέες ρυθμίσεις απαιτείται να γίνονται έγκαιρα παρεμβάσεις οι οποίες θα αίρουν τυχόν προβλήματα. Συγκεκριμένα, με την παρ. 3 του άρθρου 23 ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α/21-11-2013) προστέθηκαν στις αναρτητέες στο Πρόγραμμα Διαύγεια πράξεις οι πράξεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, έγκρισης δαπάνης και οριστικοποίη­σης της πληρωμής από δημόσιους φορείς. Περαιτέρω, με την παρ. 4 του άρθρου 23 ν. 4210/2013 ορίστηκε για πρώτη φορά ότι οι αναρτητέες πράξεις στο Πρόγραμμα Διαύγεια (εφόσον δεν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες) ισχύουν από την ανάρτησή τους.

» Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις κατά την ανάρτηση των πράξεων ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και των ανακλήσεων αυτών (σε περίπτωση μη εκτέλεσης της οικείας δαπάνης) από τις οικονομικές υπηρεσίες των διατακτών και τις οικείες ΥΔΕ, με συνέπεια να παρατηρούνται περαιτέρω καθυστερήσεις στην πληρωμή πιστωτών του Δημοσίου.

» Για το λόγο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις του Δημοσίου από την Οδηγία 2011/7/ΕΕ «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  προτείνεται για την πρώτη εφαρμογή του ν. 4210/2013, η εισαγωγή μεταβατικής διάταξης, που θα επιτρέψει την ομαλή προσαρμογή των οικονομικών υπηρεσιών στις νέες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση πράξεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και σχετικές ανακλητικές αποφάσεις των διατακτών, που έχουν εκδοθεί αποκλειστικά μέχρι την 30.9.2014, ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης τους, ανεξάρτητα από το χρόνο ανάρτησης αυτών στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια»).

» Με τον τρόπο αυτό κατ’ ουσίαν διατηρείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα (έως την 30.9.2014), και μόνο για τις πράξεις ανάληψης δαπανών και τις ανακλητικές τους, το προγενέστερο καθεστώς που προέβλεπε μεν την υποχρεωτική δημοσίευση ως όρο εκτέλεσης των πράξεων, πλην όμως δεν συναρτούσε το κύρος τους με την προηγούμενη δημοσίευσή τους.

» Είναι λοιπόν προφανές, ότι ο σκοπός της εν λόγω τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών δεν είναι να αλλοιωθεί ο σκοπός και το πνεύμα του προγράμματος Διαύγεια, αλλά, πρώτον να μειωθούν οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή προϋπολογισθέντων νομίμων δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου προς όφελος της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και δεύτερον να αποφευχθεί η επιβάρυνση του Κράτους με την καταβολή τόκων υπερημερίας.

» Τονίζεται ότι, οι δαπάνες που καλύπτονται με την εν λόγω διάταξη, αφορούν κυρίως τη μεταφορά μαθητών στη Θεσσαλονίκη, όπου παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των μαθητών στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.

» Από αυτό το πνεύμα διέπεται η πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών την οποία άλλωστε είχε συνυπογράψει και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από