Την αισιοδοξία τους ότι η ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα έχουν πλέον γυρίσει σελίδα και ξεκινά η εποχή της ανάπτυξης εξέφρασαν οι διοικήσεις των τραπεζών στη διάρκεια των γενικών συνελεύσεων τους.

Επισήμαναν ότι θα δώσουν έμφαση στην επίλυση του σημαντικού ζητήματος των δανείων σε καθυστέρηση, που απασχολεί χιλιάδες ιδιώτες δανειολήπτες και επιχειρήσεις, ενώ δεσμεύτηκαν ότι θα προχωρήσουν σε χρηματοδότηση υγειών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Αναφέρθηκαν, επίσης, στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία στη νέα εποχή ώστε να αποκτήσει μια σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γιώργος Ζανιάς επισήμανε ότι η Ελλάδα, οι τράπεζες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη αποκτήσει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με σχετικά ικανοποιητικούς όρους.

Η επάνοδος της οικονομίας σε αναπτυξιακό μονοπάτι, σε συνδυασμό με την οριστικοποίηση των διαδικασιών, με τις οποίες θα εξασφαλιστεί πέραν πάσας αμφισβήτησης η μακροχρόνια βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους, μέσω επικουρικών διευκολύνσεων από την Ευρωζώνη, αποτελούν τις δύο βασικές βραχυπρόθεσμες εκκρεμότητες για την ουσιαστική υπέρβαση της κρίσης και την έναρξη του νέου κεφαλαίου για την ελληνική οικονομία από το 2014, τόνισε.

Οι προκλήσεις δεν εκλείπουν βέβαια και απορρέουν κατά κύριο λόγο από την ανάγκη άμεσης ανακούφισης και σταδιακής επούλωσης του τεράστιου κοινωνικού πλήγματος που επέφερε η κρίση καθώς και από τις έντονες πιέσεις που συνεχίζει να υφίσταται σημαντικό τμήμα του ελληνικού εταιρικού τομέα, η βιωσιμότητα του οποίου συνεχίζει να απειλείται, ανέφερε ο κ. Ζανιάς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς επισήμανε ότι βασική πρόκληση παραμένει η διατήρηση και η επαύξηση της ελκυστικότητας του επιχειρηματικού μας περιβάλλοντος μέσω βελτίωσης και άλλων παραμέτρων, όπως φορολογική σταθερότητα, που αποτελεί ένα σημαντικό θέμα η διευθέτησή της, και η ανταγωνιστικότητα, βελτίωση, εκσυγχρονισμός και αποτελεσματικότητα του συστήματος δικαιοσύνης σε υποθέσεις αστικής, φορολογικής και διοικητικής φύσεως.

Επισήμανε ότι προαπαιτούμενο για την ομαλή συνεργασία των επιχειρήσεων με τις τράπεζες στην αναδιάρθρωση της λειτουργίας τους, αλλά και των υποχρεώσεών τους, είναι η άμεση υλοποίηση των προβλεπόμενων μεταβολών στο νομικό πλαίσιο, ειδικά όσον αφορά το πτωχευτικό δίκαιο και άλλες δυσλειτουργίες στο συνολικό πλαίσιο αυτού του χώρου. Ο χρόνος υλοποίησης μιας αναδιάρθρωσης είναι τεράστιος. Σε ένα δίμηνο πρέπει να τελειώνουν όλες οι διαδικασίες και να κρίνεται αν μία επιχείρηση είναι βιώσιμη, καθώς επίσης να εισαχθούν συγκεκριμένοι ενιαίοι κανόνες οι οποίοι θα καταδεικνύουν τη δυνατότητα επιβίωσης ή μη μιας επιχείρησης, πρόσθεσε.

Ζήτησε επίσης τόσο από την πολιτική ηγεσία της οικονομικής πολιτικής όσο και από τη νέα Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, την καταβολή κάθε προσπάθειας ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ιδιαίτερα τους επόμενους έξι μήνες, να συνδεθεί η φορολογική πολιτική με την αναγκαιότητα αύξησης και διάχυσης των επενδύσεων και να διασφαλιστεί η δυναμική των εξαγωγών, διότι αυτή θα μας οδηγήσει στο νέο μοντέλο που θα είναι παραγωγικό και όχι καταναλωτικό.

Ο νέος πρόεδρος της Alpha Bank Βασίλης Ράπανος, επισήμανε ότι η χώρα, μετά από μία δύσκολη περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής και παρατεταμένης υφέσεως, κατόρθωσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες της οικονομίας, επιτυγχάνοντας πλεόνασμα τόσο στο πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο, όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Επιπλέον, είπε ότι τέθηκαν τα θεμέλια για την ανάκαμψη της οικονομίας, με το τραπεζικό σύστημα ενδυναμωμένο και κεφαλαιακά ισχυρό. Επιπροσθέτως, επεσήμανε ότι τα επόμενα έτη θα είναι κρίσιμα για το μέλλον της χώρας. Η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει να ανακτά την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές αλλά αυτό πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, με την προσήλωση της οικονομικής πολιτικής στη σταθερότητα και στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα είναι η σταδιακή οικοδόμηση ενός κράτους που όχι μόνο θα δαπανά λιγότερα, αλλά θα είναι πιο φιλικό προς τον πολίτη και την επιχείρηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ανέφερε ότι οι ελληνικές τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν και ο κλάδος αναδιαρθρώθηκε μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και εξυγιάνσεων τραπεζών. Αυτή η αναδιάταξη των δυνάμεων είχε ως συνέπεια τη λειτουργία σήμερα ολιγότερων και πιο εύρωστων τραπεζών, με τα οφέλη από την αξιοποίηση των συνεργειών να είναι ήδη ορατά, πρόσθεσε.

Υποστήριξε ότι επείγει η λήψη πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεως των τραπεζών. Σκοπός αυτών των πρωτοβουλιών θα πρέπει να είναι η επίσπευση της διαθέσεως των μετοχών ιδιοκτησίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στον ιδιωτικό τομέα. Τα warrants μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για την επιτάχυνση της ιδιωτικοποιήσεως των τραπεζών, σε μία περίοδο που υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για ελληνικούς τίτλους, είπε ο κ.Μαντζούνης.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Χρήστος Μεγάλου, επισήμανε ότι οι πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αναμένεται να έχουν ευεργετική επίδραση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την απόφαση στοχευμένης παροχής ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωζώνης, μέσω του προγράμματος των Στοχευμένων Μακροπρόθεσμων Αναχρηματοδούμενων Επιχειρήσεων. Οι συστημικές ελληνικές τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του προγράμματος, καλύπτοντας σε σημαντικό βαθμό την περιορισμένη ρευστότητα, που δημιουργεί η στασιμότητα των καταθέσεων, πρόσθεσε.

Ο κ.Μεγάλου έδωσε έμφαση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ τόνισε ότι σε συνεργασία με τις άλλες τράπεζες, αναλαμβάνονται κοινές πρωτοβουλίες για τη διαχείριση περιπτώσεων προβληματικών δανείων και την ανασυγκρότηση κλάδων και επιχειρήσεων.

Επισήμανε επίσης ότι μέσα από τη χρηματοδότηση της υγιούς επιχειρηματικότητας αποσκοπούμε, ήδη από φέτος, σε σταθερή ανάκαμψη των καθαρών εσόδων προ προβλέψεων.

Μιλώντας γενικότερα για την οικονομία είπε ότι ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και δοκιμασίας για το τραπεζικό σύστημα, τα σημάδια εξόδου από την κρίση είναι ορατά.