Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το λιανεμπόριο των ηλεκτρικών συσκευών λόγω της δραστικής μείωσης της καταναλωτικής δαπάνης οδήγησε άλλη μία εταιρεία από τον κλάδο να αιτηθεί την υπαγωγή της στο άρθρο 99.

Πρόκειται για τον Συνεταιρισμό Εμπόρων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών, πιο γνωστό με το διακριτικό τίτλο ΣΕΗΟΣ.
Στο πλαίσιο αυτό, το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας για να λάβει προσωρινή διαταγή προστασίας από τους πιστωτές έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση. Η εταιρεία το 2011 είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης, καθώς περίπου 20 μέλη της δεν εξυπηρετούσαν τις υποχρεώσεις τους και ο Συνεταιρισμός συγκέντρωσε χρέη περί τα 5 δισ. ευρώ. Εντούτοις, η νέα διοίκηση της μητρικής ΣΕΗΟΣ ΣΥΝΠΕ κατάφερε να σώσει τον Συνεταιρισμό, αλλά τελικά η συνεχιζόμενη μείωση της ζήτησης υποχρέωσε τους μετόχους να υποβάλουν  αίτηση για ένταξη στο άρθρο 99.