Την 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνει η Ελλάδα την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η ελληνική προεδρία αποτελεί στοίχημα για την κυβέρνηση, η οποία θέλει να αποδείξει ότι παρά την οικονομική κρίση μπορεί να αντιμετωπίσει τις ευρωπαϊκές προκλήσεις.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Βαγγέλης Βενιζέλος ανέφερε την Τρίτη ότι «η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ με ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ευρωπαίους εταίρους», προσθέτοντας ότι «οι επόμενοι έξι μήνες θα αποτελέσουν σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ενωση στο σύνολό της».

Προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας αποτελούν:

- η θαλάσσια πολιτική και η ΑΟΖ
- η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης
- ο ενιαίος μηχανισμός επιτήρησης των τραπεζών
- η οικονομική ανάκαμψη

Εμφαση θα δοθεί στη διεύρυνση, ειδικότερα στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, στην περιφερειακή συνεργασία, στην προώθηση θεσμών για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την δημοκρατία στην Ευρώπη και την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας σε περιφερειακό επίπεδο.

Η ελληνική προεδρία στοχεύει, επίσης, στην προώθηση της Ανάπτυξης και της Εργασίας μέσω της προώθησης των στόχων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της θεσμοθέτησης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στα θέματα της ενέργειας με έμφαση στην ενεργειακή επάρκεια, καθώς επίσης της αυξημένης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάδειξης της Ευρώπης ως σημαντικό τουριστικό προορισμό.

Θα την απασχολήσουν, επίσης, θέματα ανθρώπινης κινητικότητας μέσω της προώθησης μιας ανοιχτής και ασφαλούς Ευρώπης στην υπηρεσία των πολιτών της, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Στοκχόλμης για την πολιτική και την επιχειρησιακή ατζέντα της ΕΕ στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς επίσης της προώθησης μίας ενιαίας προσέγγισης στη μετανάστευση και το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, με δίκαιη κατανομή βαρών μεταξύ των κρατών-μελών.

Ορισμένοι ευρωβουλευτές έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους ότι η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα θα επισκιάσει τον ρόλο της Ελλάδας στον συντονισμό της ευρωπαϊκής ατζέντας, ενώ ξένες εφημερίδες αναρωτιούνται εάν η Ελλάδα θα τα καταφέρει.

Από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δηλώνει αισιόδοξος. «Η Ελλάδα αρχίζει την προεδρία της ΕΕ με θετικές επιδόσεις, πρωτογενές πλεόνασμα και επικείμενη ανάκαμψη. Θα είναι μια προεδρία ελπίδας, ελπίδα για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη» είχε πει πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 19 Δεκεμβρίου.

Ο Ιανουάριος αποτελεί δύσκολο μήνα για την Ελλάδα, όχι μόνο εξαιτίας των προκλήσεων της ανάληψης της ευρωπαϊκής προεδρίας, αλλά και επειδή θα συνεχιστεί η αξιολόγηση της τρόικας, με πολλά κρίσιμα ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά.

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gr2014.eu Για άμεση ενημέρωση στο Twitter @gr2014eu και με το hashtag #gr2014eu

Μήνυμα Βενιζέλου

Με την ευκαιρία της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Βαγγέλης Βενιζέλος απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα:

«Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης με ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους και σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και τούτο διότι οι επόμενοι έξι μήνες θα αποτελέσουν σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ελλάδα, που εξέρχεται από μια κρίση που υπέβαλε τον ελληνικό λαό σε σκληρές θυσίες, αλλά και για την Ένωση στο σύνολό της, καθώς ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

» Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες όλων των Ευρωπαίων πολιτών: ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας – ιδιαίτερα των νέων – και την προώθηση επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας στην πραγματική οικονομία. Εμβάθυνση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης και της Ευρωζώνης, εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας για την τραπεζική ένωση και υλοποίηση του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων. Ενίσχυση της ασφάλειας των κοινών μας συνόρων, μέσω της ανάληψης πολιτικών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και προώθηση της κινητικότητας που θα διευκολύνει την ανάπτυξη σε έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

» Αναγνωρίζοντας τον ζωτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η θάλασσα στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς της στην παγκόσμια οικονομία, η Ελληνική Προεδρία έχει υιοθετήσει, επίσης, μια οριζόντια προτεραιότητα, η οποία διατρέχει όλες τις υπόλοιπες: μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θαλάσσια πολιτική στοχεύει στην υιοθέτηση μιας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Θαλάσσια Ασφάλεια, καθώς και στην κατάρτιση του πλαισίου για τη «γαλάζια ανάπτυξη» σε τομείς που εκτείνονται από την αλιεία και τον τουρισμό έως τις μεταφορές, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

» Οι στόχοι της Ελληνικής Προεδρίας είναι φιλόδοξοι, αλλά εφικτοί και διαβεβαιώνουμε τους εταίρους μας ότι θα εργαστούμε προς την επίτευξή τους με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα. Όμως, την ίδια στιγμή, στο ευρωπαϊκό κοινωνικό και πολιτικό τοπίο, στο οποίο καλείται η Ελλάδα να ασκήσει την Προεδρία, επικρατεί διάχυτη αβεβαιότητα.

» Οι πολίτες της Ευρώπης βιώνουν αυτή την αβεβαιότητα υπό τη μορφή της μειωμένης οικονομικής και εργασιακής ασφάλειας, της διάβρωσης της κοινωνικής συνοχής και της αύξησης του ευρωσκεπτικισμού. Βιώνουν την αβεβαιότητα ως την απουσία μιας ιστορικής αφήγησης που θα τους έδινε τη δυνατότητα να διαδραματίσουν πραγματικό ρόλο στους κόλπους των νομοθετικών και εκτελεστικών οργάνων της Ένωσης. Μιας νέας αφήγησης που θα επιβεβαίωνε τις αξίες του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, του ευρωπαϊκού μοντέλου ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

» Η Ελληνική Προεδρία, σε αυτή την συγκυρία, θα αποτελέσει μια θεσμική φωνή στην κρίσιμη πολιτική συζήτηση που θα διεξαχθεί στην Ευρώπη τους επόμενους πέντε μήνες.

» Εξ ονόματος της Ελληνικής Προεδρίας και του ελληνικού λαού, εύχομαι σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες – όχι μόνο στους πολιτικούς, την κοινωνία των πολιτών και τους εκπροσώπους συγκεκριμένων ομάδων – να έχουν το σθένος και το όραμα να συμμετάσχουν ενεργά και παραγωγικά στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Της Ευρώπης που αποτελεί την κοινή μας αναζήτηση.

» Οπως αναφέρει και το σύνθημα της Προεδρίας μας «Ενωμένοι πλέουμε πιο μακριά»! Εύχομαι σε όλους ένα ευτυχισμένο Νέο Έτος γεμάτο υγεία!».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από