Νέες ρυθμίσεις για τον τρόπο διορισμού στο Δημόσιο φέρνει το προσφάτως ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Ευκαιρία διορισμού θα έχουν πλέον και οι επιτυχόντες σε προκηρύξεις φορέων του Δημοσίου. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα για «άμεση κάλυψη των υπηρεσιών σε προσωπικό», να μην απαιτηθεί η έκδοση νέας προκήρυξης σε περίπτωση θέσεων του ίδιου κλάδου και ειδικοτήτων.
Σε αυτή την περίπτωση και χωρίς την υποβολή εκ νέου δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, μπορεί να γίνει επιλογή υπαλλήλων από τους πίνακες κατάταξης υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν παρέλθει εννέα μήνες από τη δημοσίευση των σχετικών πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι καταταγέντες στους πίνακες θα κληθούν από το ΑΣΕΠ να δηλώσουν κατά πόσο ενδιαφέρονται ακόμη για τη θέση εντός πέντε ημερών από την ημέρα που θα λάβουν έγγραφη ειδοποίηση.
Παράλληλα, για την κάλυψη εξαιρετικών αναγκών των φορέων του Δημοσίου επιτρέπεται πλέον η πρόσληψη από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, πριν από την εξέταση των ενστάσεων και την τελική δημοσίευση των επιτυχόντων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πρακτικά αυτό σημαίνει πως κάποιος φορέας μπορεί να προσλαμβάνει άμεσα τους επιτυχόντες και σε περίπτωση που υπάρξει ανατροπή των σχετικών πινάκων και εξαιρεθούν τελικώς του διορισμού, θα λήγει αυτοδίκαια η σύμβασή τους.
Με τον ίδιο νόμο, ρυθμίζονται θέματα μετατάξεων -  μεταφορών και αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η διάταξη αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
Βάσει των νέων διατάξεων, μπορούν να μετακινηθούν πέρα από το πλαίσιο αμοιβαίων μετατάξεων με υπαλλήλους αντίστοιχων κλάδων. Αυτό πρακτικά συνεπάγεται πως αφενός μπορούν να επιλέξουν άλλο ΚΕΠ χωρίς «την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας ανάμεσα σε ΚΕΠ».
Προϋπόθεση αποτελεί να βεβαιωθεί από τον φορέα όπου υπηρετεί ο υπάλληλος του ΚΕΠ πως μετά την αποχώρησή του παραμένει επαρκής η στελέχωση της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα απαιτείται το ΚΕΠ όπου θα μεταφερθεί να βεβαιώσει πως παρουσιάζει ελλείψεις προσωπικού και χρειάζεται η μετακίνηση υπαλλήλων από ομοειδείς φορείς.
«Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος -  μεταφερόμενος - αποσπασμένος», αναφέρει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό προβλεπόμενο χρονικό διάστημα πενταετούς υπηρεσίας στο ΚΕΠ αρχικού διορισμού τους.
Διευκολύνσεις παρέχει ο νόμος και για τις προστατευόμενες κατηγορίες υποψηφίων προς διορισμό στο Δημόσιο. Για το λόγο αυτό λαμβάνεται υπόψη η αναστολή έως το τέλος του 2016 των διορισμών μόνιμου προσωπικού και εργαζομένων με σχέση αορίστου χρόνου των κατηγοριών Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΕ και ΔΕ) στους δήμους και στις περιφέρειες.
Προκειμένου να μη μένουν εκτός διορισμού προστατευόμενα άτομα, τα οποία είχαν επιτύχει σε σχετικές προκηρύξεις για τοποθέτησή τους σε δήμους και περιφέρειες, οι νέες νομοθετικές διατάξεις προβλέπουν τη δυνατότητα να καλύψουν ανάγκες άλλων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου εφόσον αυτές έχουν έδρα στους ίδιους νομούς όπου αρχικώς είχαν καταταγεί.
Με τις νέες διατάξεις, οι φορείς του Δημοσίου θα έχουν επίσης τη δυνατότητα στο πλαίσιο προκηρύξεων να ζητούν από το ΑΣΕΠ τη διενέργεια ειδικών διαδικασιών για το υπό πρόσληψη προσωπικό, μεταξύ των οποίων γραπτές εξετάσεις, πρακτικές δοκιμασίες ή άλλα τεστ με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών προκειμένου να αποφανθούν για την καταλληλότητά τους.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από