Εδωσαν «εξετάσεις» και πέρασαν. Οι επιδόσεις τους μάλιστα άγγιξαν το άριστα. Δεν πρόκειται για μαθητές αλλά για τα ίδια τα σχολεία που έλαβαν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης και από την ερχόμενη σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν ως πειραματικά.

Συνολικά 45 δημόσια σχολεία αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ποιότητας. Κατά τεκμήριο πρόκειται για τα καλύτερα στελεχωμένα και οργανωμένα δημόσια ελληνικά σχολεία. Η λίστα ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Παιδείας και περιλαμβάνει:

n 15 γενικά λύκεια, μεταξύ των οποίων δύο είναι ενιαίες σχολικές μονάδες των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται το νηπιαγωγείο).

n 15 γυμνάσια συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου σχολείου (γυμνάσιο – λύκειο) του Πανεπιστημίου Πατρών.

n 15 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα δημοτικά σχολεία έχουν προσαρτηθεί ολιγοθέσια δημοτικά και νηπιαγωγεία γι’ αυτό και στη σχετική λίστα εμφανίζονται περισσότερα.

Η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι η λειτουργία των πρότυπων πειραματικών σχολείων «προάγει την εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη και την ενδεδειγμένη λειτουργία κάθε σχολικής τάξης. Συμβάλλει καθοριστικά στην πειραματική εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των μεθόδων διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού υλικού, των καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής. Προωθεί τη δημόσια δωρεάν υψηλής ποιότητας Παιδεία για όλους, που έχουμε θέσει ως κύριο στόχο».

Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης είχαν υποβάλει 36 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, 22 γυμνάσια και 18 γενικά λύκεια.

Η αξιολόγηση έγινε με κριτήρια όπως τα τυπικά προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού (μεταπτυχιακά, διδακτορικό), οι δημοσιεύσεις τους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, οι δημιουργικές καινοτόμες δραστηριότητες και η κοινωνική προσφορά του σχολείου, η συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, η λειτουργία μαθητικών ομίλων, η υλικοτεχνική υποδομή.