Στηρίζω Δηµαρά στην Περιφέρεια Αττικής, λέει τώρα ο Παναγιώτης Φασούλας µετά την εξαίρεσή του από τη λίστα των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών µε το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Σγουρού.