[ Αμοιβαία ]


Θετικές αποδόσεις αλλά και εκροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 11ης Νοεμβρίου. Το συνολικό ενεργητικό διευρύμενο κατά 0,04%, διαμορφώθηκε στα 11,50 δισ. ευρώ και οι εκροές ανήλθαν στα 2,86 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,29%, στα 746,48 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώθηκαν περιορισμένες εξαγορές μεριδίων ύψους 52 χιλ. ευρώ. Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,11%, οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,04%, στα 2,71 δισ. ευρώ, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 858 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού ενισχύθηκε κατά 0,29%, στα 755,70 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,34% και των εισροών ύψους 196 χιλ. ευρώ. Ομοίως, στα Μεικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε άνοδο κατά 0,03%, στα 1,46 δισ. ευρώ, με θετική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,04% και εισροές ύψους 340 χιλ. ευρώ. Αντιθέτως, πτώση της τάξης του 1,27%, στα 2,01 δισ. ευρώ σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού, παρά την είσοδο νέων κεφαλαίων ύψους 3,61 εκατ. ευρώ, τα οποία συνοδεύτηκαν από οριακά θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,01%. Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 5,88 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με το ενεργητικό να υποχωρεί κατά 0,26%, διαμορφωμένο στα 2,31 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 21,47%.

[ Ξένη αγορά ]


[ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ] Πτώση στο Χ.Α.


Πτωτικές τάσεις επικράτησαν χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους της αγοράς και ιδιαίτερα στις τράπεζες. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 1,46% και διαμορφώθηκε στις 2.620,44

μονάδες, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 233 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης των εταιρειών της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε απώλειες 1,46%, ο δείκτης των εταιρειών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρουσίασε πτώση 1,06% και ο δείκτης των εταιρειών της μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,51%. Από τις μετοχές που διαπραγματεύθηκαν, 42 ενισχύθηκαν, 162 υποχώρησαν και 117 παρέμειναν αμετάβλητες.

[ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ]