Τόσον καιρό στο περιθώριο. Κι όμως, βελτιώνεται θεαματικά.