▅ Ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Αυτοκινητοκατασκευαστών ΑCΕΑ υπολογίζει ότι η θέσπιση αυστηρότερων προδιαγραφών για τις εκπομπές καυσαερίων θα οδηγήσει σε μία αύξηση της τιμής των αυτοκινήτων κατά περίπου 900 ευρώ. Ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση θα απαιτηθεί για τον εφοδιασμένο των ντιζελοκίνητων οχημάτων με προηγμένη αντιρρυπαντική τεχνολογία, ώστε να μείνουν κάτω από τα όρια εκπομπής σωματιδίων κάπνας και οξειδίων του αζώτου. Στην Ε.Ε. θα ισχύουν από τα μέσα του 2009 τα νέα όρια εκπομπής ρύπων Εuro 5 και από τα μέσα του 2014 του Εuro 6. Σε αυτά προβλέπεται σημαντικότατη μείωση των οξειδίων του αζώτου και των σωματιδίων κάπνας στα πετρελαιοκίνητα οχήματα και του διοξειδίου του άνθρακα στα βενζινοκίνητα.