Μολυσματικές ουσίες μπορεί να βρεθούν παντού· και τα περισσότερα από τα χημικά

θα ανιχνευθούν στο αίμα του καθενός. Έτσι λοιπόν ο εντοπισμός τους τους στις

τροφές δεν αποτελεί έκπληξη. Το ερώτημα είναι αν πρέπει να ανησυχούμε. Κατ’

άτομο, τα χημικά αυτά βρίσκονται σε τόσο χαμηλά επίπεδα που θεωρούνται

ακίνδυνα. Όμως αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν

όταν αναμειγνύονται, ακόμη και σε αυτές τις μικρές ποσότητες.

Αν και γνωρίζουμε ελάχιστα για τις αναμείξεις των χημικών ως πιθανών αιτιών

προβλημάτων υγείας και παρότι η επιστήμη μόλις τώρα αρχίζει να ερευνά το

ζήτημα, ωστόσο από τα στοιχεία που διαρκώς γίνονται γνωστά μπορεί να εξαχθεί

τα συμπέρασμα ότι πράγματι, πιθανόν η ανάμειξη χημικών να έχει επιπτώσεις στην

υγεία. Άλλωστε έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο σε ψάρια και σε τρωκτικά.

Όταν υπάρχουν 100 μολυσματικές ουσίες στον οργανισμό μας και είναι όλες σε

χαμηλές συγκεντρώσεις, δεν νομίζω ότι έχουμε ιδέα αν θα προκληθούν προβλήματα.

Ούτε νομίζω ότι έχουμε και τον τρόπο να το εξακριβώσουμε επακριβώς. Είναι πολύ

δύσκολο άλλωστε ακόμη και να σχεδιάσουμε συγκεκριμένα πειράματα.

Υπάρχουν όμως ανησυχίες ότι πολλά από τα πιθανά προβλήματα υγείας που

προκαλούνται από τέτοιες ουσίες μπορεί να εμφανιστούν στα τελευταία χρόνια της

ζωής μας.

Ο John Sumpter είναι καθηγητής Περιβαλλοντικής Επιστήμης στο

Πανεπιστήμιο Brunel.

© The Times, 2006