1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΕΦΑΜΙΛΛΗ 2ος ΜΑΛΙΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΚΑΝΙΑΝ: 5,11 ΠΛΑΣΕ:
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΔΥΜΟ: 2X3=5,35 ΦΟΡΚΑΣΤ: 2X3=12,20.


2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΠΑΣΙΦΑΗ 2ος ΠΕΤΡΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΚΑΝΙΑΝ: 1,04 ΠΛΑΣΕ:
0,71-2,49 ΔΙΔΥΜΟ: 5X6=3,39 ΦΟΡΚΑΣΤ: 5X6=4,88 ΣΥΝΘΕΤΟ: 2X5=14,73 ΣΥΝΘΕΤΟ
ΔΙΔΥΜΟ: 2X3X5X6=66,38 ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ: 2X3X5X6=66,38.


3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΚΑΛΙΡΡΟΗ 2ος ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΑ TEPZ 3ος ΟΡΜΠΙΤ ΓΟΥΕΪ 4ος
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΚΑΝΙΑΝ: 1,36 ΠΛΑΣΕ: 0,67-0,71 ΔΙΔΥΜΟ: 1X4=2,91 ΦΟΡΚΑΣΤ:
4X1=4,49 ΣΥΝΘΕΤΟ: 5X4=3,52 ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 5X6X1X4=31,61 ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ:
5X6X4X1=58,29 ΤΡΙΟ: 1X4X7=5,91 ΤΡΙΚΑΣΤ: 4X1X7=22,53 ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 4X1X7X3=71,59.


4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ 2ος ΜΑΟΥΝΤΕΝ ΠΕΡΛ 3ος ΕΛΕΩΝΩΡΑ MIA
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΚΑΝΙΑΝ: 1,03 ΠΛΑΣΕ: 0,88-0,55 ΔΙΔΥΜΟ: 1X8=1,16 ΦΟΡΚΑΣΤ: 1X8=2,34
ΣΥΝΘΕΤΟ: 4X1=3,57 ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 1X4X1X8=8,89 ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ: 4X1X1X8=29,15
ΤΡΙΟ: 1X3X8=0,92 ΤΡΙΚΑΣΤ: 1X8X3=3,65 ΤΕΤΡΑΠΛΟ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.


* Ο ίππος Νο 4 Ιδιότροπη διεγράφη.


5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος XEKTIK 2ος NANTINA ΓΟΥΕΪ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΚΑΝΙΑΝ: 0,73
ΠΛΑΣΕ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΔΥΜΟ: 6X7=2,02 ΦΟΡΚΑΣΤ: 7X6=2,34 ΣΥΝΘΕΤΟ: 1X7=1,84 ΣΥΝΘΕΤΟ
ΔΙΔΥΜΟ: 1X8X6X7=6,94 ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ: 1X8X7X6=13,53 ΤΡΙΟ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.


* Ο ίππος Νο 5 Σαπόρε Ντι Μάρε διεγράφη.


6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΛΙΜΠΕΡΤΥ 2ος ΜΠΟΥΜΠΟΥ 3ος ΜΑΡΑΘΩΝ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΓΚΑΝΙΑΝ: 4,28 ΠΛΑΣΕ: 1,70-0,63 ΔΙΔΥΜΟ: 1X5=3,44 ΦΟΡΚΑΣΤ: 1X5=7,97 ΣΥΝΘΕΤΟ:
7X1=6,89 ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 6X7X1X5=19,94 ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ: 7X6X1X5=56,37 ΤΡΙΟ:
1X2X5=1,34 ΤΡΙΚΑΣΤ: 1X5X2=17,92.


7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΗΓΕΜΟΝΙΑ 2ος ΑΣΤΡΑΠΗ TEPZ 3ος ΝΙΚΙΧΑΡΙΣ 4ος ΜΠΛΟΥ
ΛΑΟΥΡΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΚΑΝΙΑΝ: 8,48 ΠΛΑΣΕ: 3,69-0,69 ΔΙΔΥΜΟ: 1X7=31,29 ΦΟΡΚΑΣΤ:
7X1=55,17 ΣΥΝΘΕΤΟ: 1X7=45,79 ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 1X5X1X7=147,27 ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ:
1X5X7X1=1.040,96 ΤΡΙΟ: 1X7X8=115,31 ΤΡΙΚΑΣΤ: 7X1X8=996,80 ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
7X1X8X11=22.223,50.


8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΚΕΗΠ ΠΟΪΝΤ 2ος ΝΕΤΡΙΝΟ 3ος ΗΜΙΘΕΟΣ TEPZ 4ος
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΤΥΑΝΕΥΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΓΚΑΝΙΑΝ: 3,76 ΠΛΑΣΕ: 3,28-1,14 ΔΙΔΥΜΟ: 4X6=8,90
ΦΟΡΚΑΣΤ: 6X4=23,12 ΣΥΝΘΕΤΟ: 7X6=48,47 ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 1X7X4X6=354,77 ΣΥΝΘ.
ΦΟΡΚΑΣΤ: 7X1X6X4=2.443,00 ΤΡΙΟ: 1X4X6=6,22 ΤΡΙΚΑΣΤ: 6X4X1=70,71 ΤΕΤΡΑΠΛΟ:
6X4X1X3=247,59.


9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 1ος ΜΠΡΙΝΙΑ 2ος ΡΟΜΙΝΑΣ ΓΚΕΡΛ 3ος ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΓΚΑΝΙΑΝ: 2,94 ΠΛΑΣΕ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΔΥΜΟ: 4X7=2,90 ΦΟΡΚΑΣΤ: 4X7=8,91 ΣΥΝΘΕΤΟ:
6X4=29,74 ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ: 4X6X4X7=84,23 ΣΥΝΘ. ΦΟΡΚΑΣΤ: 6X4X4X7=451,34 ΤΡΙΟ:
4X5X7=2,17 ΤΡΙΚΑΣΤ: 4X7X5=18,48.


ΣΚΟΡ ΓΚΑΝΙΑΝ 4: 4X1X7X1=145,26.


ΣΚΟΡ ΓΚΑΝΙΑΝ 6: 5X4X1X7X1X7=6.639,20.


ΣΚΟΡ ΓΚΑΝΙΑΝ 9: TZAK ΠΟΤ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από