ΠΡΙΝ σηκώσουν τα λάβαρα της νέας εθνικοφροσύνης καλά θα κάνουν όσοι
φέρουν την ευθύνη για τον νόμο περί βασικού μετόχου να διαβάσουν προσεκτικά
τις ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


ΘΑ καταλάβουν ίσως τότε ότι η Επιτροπή δεν λέει τίποτα διαφορετικό από
όσα κάθε λογικός άνθρωπος θα έλεγε για την εφαρμογή ενός νόμου που κινείται
στη λογική «πονάει κεφάλι - κόψει κεφάλι».


ΟΠΩΣ, για παράδειγμα, ότι δεν είναι δυνατόν ένας πολίτης να θεωρείται
εκ προοιμίου «διαπλεκόμενος» εξαιτίας συγγενικών του δεσμών...


KAI μάλιστα «χωρίς να του αναγνωρίζεται η δυνατότης να αποδείξει ότι
δεν ενήργησε με τρόπο ώστε να νοθεύσει ουσιαστικά τον διαγωνισμό».


KI ακόμα ότι δεν αντέχει σε καμιά λογική κριτική να θεωρείται ένα
πρόσωπο ή φορέας ως βασικός μέτοχος κατέχοντας μόλις το 1% των μετοχών, ιδίως
στις σημερινές συνθήκες των πολυμετοχικών εταιρειών και των αμοιβαίων
κεφαλαίων.


PHTH αναφορά εξάλλου γίνεται και σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης που
δίνουν μετοχές σε συντάκτες τους ακριβώς για να προστατεύσουν την εκδοτική
τους ανεξαρτησία...


KAI οι οποίοι αντί να αντιμετωπίζονται ως θετικό παράδειγμα θα
εμπίπτουν, αναιτίως, στους περιορισμούς του νόμου.


ME δυο λόγια η Επιτροπή συμμερίζεται τους στόχους του νομοσχεδίου - την
κατοχύρωση της διαφάνειας - συνιστά όμως να βρεθούν προσφορότεροι τρόποι που
δεν θα εισάγουν είτε απαράδεκτες διακρίσεις είτε υπέρμετρη γραφειοκρατία.


ΚΑΘΕ άλλη λύση δεν θα ήταν παρά εμμονή στην κυβερνητική αυθαιρεσία!