Κλοιός απαγορεύσεων για περισσότερους από 200.000 υπόχρεους υποβολής
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Δρακόντεια είναι τα μέτρα του νέου πόθεν
έσχες, που θα περνά από... κόσκινο τα οικονομικά πολιτικών προσώπων και
κρατικών λειτουργών.


Έως και δήμευση περιουσιακών στοιχείων για πολιτικούς και κρατικούς
αξιωματούχους που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα προβλέπει το νομοσχέδιο, το
οποίο παρουσίασε χθες ο υπουργός Εσωτερικών K. Σκανδαλίδης. Φυλάκιση,
χρηματικά πρόστιμα, αλλά και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων αποτελούν
επίσης τις ποινές που θα επιβάλλονται όταν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με
συγκεκριμένα αποδεικτικά η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.


Στο νομοσχέδιο, που έρχεται σύμφωνα με τον κ. Σκανδαλίδη να απαντήσει στα περί
αδιαφάνειας του δημόσιου βίου, αναφέρονται 21 κατηγορίες προσώπων που
υποχρεούνται κάθε έτος να υποβάλλουν δηλώσεις πόθεν έσχες.


Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο πρωθυπουργός, αρχηγοί πολιτικών κομμάτων,
βουλευτές και ευρωβουλευτές, δήμαρχοι, νομάρχες, περιφερειάρχες, δικαστικοί
και εισαγγελικοί λειτουργοί, πρόεδροι και μέλη διοικήσεων ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ
του Δημοσίου ή της Αυτοδιοίκησης, πιστωτικών ιδρυμάτων, επιτροπών προμηθειών,
ιδιοκτήτες και μέτοχοι MME, καθώς και δημοσιογράφοι.


Εκτός Χρηματιστηρίου


H πόρτα του Χρηματιστηρίου κλείνει ουσιαστικά για την πλειονότητα των προσώπων
αυτών. Βάσει του νομοσχεδίου, η απαγόρευση χρηματιστηριακών συναλλαγών
επεκτείνεται, εκτός από τους υπουργούς και υφυπουργούς, σε όλα τα πολιτικά
πρόσωπα, τους αιρετούς, τους περιφερειάρχες, αλλά και σε δικαστικούς
λειτουργούς, επικεφαλής ΔΕΚΟ, μέλη διοικήσεων επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης
και άλλων νομικών προσώπων του Δημοσίου.


Αντίστοιχα, απαγορευτική είναι για μεγάλο αριθμό υπόχρεων και η συμμετοχή σε
υπεράκτιες επιχειρήσεις, που μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για τους υπουργούς. Σε
περίπτωση μάλιστα που κάποιος δεν συμμορφωθεί με την απαγόρευση αυτή,
απειλείται με φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο.


Οι έλεγχοι


Εξονυχιστικός θα είναι βάσει του νομοσχεδίου ο έλεγχος των δηλώσεων. Εάν
κριθεί αναγκαίο μπορεί να ζητηθεί μέχρι και άρση του χρηματιστηριακού,
τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Δεν αποκλείεται, εξάλλου, η διερεύνηση
των περιουσιακών στοιχείων να φτάσει και μέχρι το 1990, καθώς το νομοσχέδιο
δίνει τη δυνατότητα αναδρομικού ελέγχου δηλώσεων πόθεν έσχες.


Εκτός από τους βουλευτές και ευρωβουλευτές, υποχρεωτικός θα είναι πλέον ο
ετήσιος έλεγχος των δηλώσεων πολλών κατηγοριών υπόχρεων, όπως γενικών και
ειδικών γραμματέων υπουργείων, περιφερειαρχών, δημάρχων, αντιδημάρχων,
νομαρχών, δικαστικών λειτουργών, επικεφαλής ΔΕΚΟ, μέλη επιτροπών προμηθειών
κ.ά.Για τις υπόλοιπες κατηγορίες προβλέπεται δειγματοληπτικός έλεγχος. Κάθε
χρόνο θα καθορίζονται βάσει συγκεκριμένων και αντικειμενικών κριτηρίων οι
κατηγορίες των υπόχρεων, των οποίων οι δηλώσεις θα ελεγχθούν. Σε κάθε
περίπτωση ο δειγματοληπτικός έλεγχος πρέπει να φτάνει στο 1/4 των δηλώσεων.


Και οι σύζυγοι


Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων έχουν οι κατηγορίες προσώπων που προβλέπει το
νομοσχέδιο, οι σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα τους. Όσοι υποβάλλουν δήλωση
για πρώτη φορά, θα πρέπει να αναλύουν τα περιουσιακά στοιχεία των 3
προηγούμενων ετών, ενώ η υποχρέωση υποβολής διατηρείται και μετά την απώλεια
της ιδιότητας του υπόχρεου για 3 ακόμη έτη. Στη δήλωση περιέχονται λεπτομερώς
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και συγκεκριμένα:


* Τα εισοδήματα και οι οικονομικές ενισχύσεις από κάθε πηγή.


* Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή
προσδιορισμό.


* Τα πλωτά μέσα, τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης
οχήματα.


* H συμμετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση.


Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή αύξησης παλαιού, θα
πρέπει οι υπόχρεοι να συμπεριλάβουν στη δήλωση το ύψος της σχετικής δαπάνης
και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων.


Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υπόχρεοι στην υποβολή δηλώσεωνΑνά διετία θα καλούνται πάνω από 120.000 δημόσιοι υπάλληλοι να
υποβάλουν δηλώσεις πόθεν έσχες. Σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που
παρουσίασε ο κ. Σκανδαλίδης, οι δηλώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν και την
περιουσιακή κατάσταση συζύγων και ανήλικων τέκνων. Οι δηλώσεις θα κατατίθενται
με ηλεκτρονικό τρόπο και σε ειδικό έντυπο στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών
Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας, η οποία θα κάνει και την πρώτη
επεξεργασία τους. Αρμόδιο για τον έλεγχο των δηλώσεων θα είναι το Σώμα
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.


Υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες είναι:


* Προϊστάμενοι γραφείων, τμημάτων και διευθύνσεων, γενικοί διευθυντές
και αναπληρωτές διευθυντές.


* Υπάλληλοι πολεοδομικών και τεχνικών υπηρεσιών Δημοσίου και
Αυτοδιοίκησης και μέλη συλλογικών οργάνων που ασκούν αντίστοιχες αρμοδιότητες.


* Υπάλληλοι των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και
ΠΕΧΩΔΕ.


* Υπάλληλοι με αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση κρατικών προμηθειών
και μέλη επιτροπών που συμμετέχουν σε σχετικούς διαγωνισμούς.


* Υπάλληλοι με αρμοδιότητες σχετικές με τη διαχείριση κοινοτικών
προγραμμάτων και πάσης φύσεως επιδοτήσεων.


* Υπάλληλοι με αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση δημοσίων έργων ή
μελετών δημοσίων έργων ή με καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών σε αυτά.


* Υπάλληλοι δασικών υπηρεσιών και μέλη συλλογικών οργάνων που ασκούν
δασικές αρμοδιότητες.


* Υπάλληλοι σωφρονιστικών ιδρυμάτων.


* Ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων και μέλη υγειονομικών επιτροπών του
Δημοσίου, IKA και ασφαλιστικών ταμείων.


* Υπάλληλοι υπηρεσιών μεταφορών και επικοινωνιών των νομαρχιών.


* Αστυνομικό προσωπικό του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, συνοριακοί
φύλακες και το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από