ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ανέφικτη χαρακτηρίζει την εφαρμογή του μέτρου των ταμειακών μηχανών στις

αντλίες των πρατηρίων καυσίμων ο κ. Δημήτρης Μακρυβέλιος – και ενώ ο κλάδος

«απειλεί» με απεργία διαρκείας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών

Ελλάδος τονίζει ότι οι πρατηριούχοι δεν αρνούνται τη φορολόγηση, αλλά ζητούν

το κράτος να τους φερθεί αντικειμενικά. Ενώ για την εικόνα στην αγορά καυσίμων

και τις αποκλίσεις των τιμών, λέει ότι την ευθύνη την έχει η πολιτεία που

θεσπίζει τους κανόνες ελέγχου της αγοράς.

Πώς κρίνετε το μέτρο των ταμειακών μηχανών;

Κάθε μέτρο που έχει στόχο τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης καυσίμων και

τη φοροδιαφυγή μάς βρίσκει σύμφωνους. Το συγκεκριμένο όμως μέτρο, για την

εγκατάσταση ταμειακών μηχανών στις αντλίες, με τον τρόπο που σχεδιάστηκε δεν

μπορεί να εφαρμοστεί.

Ο κλάδος των βενζινοπωλών βρίσκεται σε πόλεμο με το υπουργείο Οικονομικών;

Θα έλεγα ότι λάθος κινήσεις μάς οδήγησαν σε οξεία αντιπαράθεση.

H αντίθεσή σας στην εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου δείχνει να είναι

άρνηση στη φορολόγησή σας;

H αντίθεσή μας δεν έχει καμία σχέση με τη φορολόγησή μας και περιορίζεται μόνο

σε θέματα ασφάλειας, τεχνικής και πρακτικής εφαρμογής. Αντίθετα, εμείς ως

αμοιβή για την είσπραξη των υψηλών φόρων (75%) στις τιμές των καυσίμων και την

απόδοσή τους στο κράτος φορολογούμαστε επί πλασματικού τζίρου και πληρώνουμε

ανάλογα ΦΠΑ.

Συμφωνούν όλοι οι βενζινοπώλες με τις θέσεις σας;

H συντριπτική πλειονότητα των βενζινοπωλών ακολουθεί τις τεκμηριωμένες θέσεις

της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος πάνω στο θέμα της εγκατάστασης των

ταμειακών μηχανών.

Το υπουργείο είχε προτείνει να αναγνωρίζει περιθώριο απόκλισης μεταξύ των

ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης που παραλαμβάνουν τα πρατήρια καυσίμων και

εκείνων που τελικώς πωλούν στους καταναλωτές. Γιατί δεν δέχεστε την πρόταση

αυτή του υπουργείου;

Οι αποκλίσεις στα υπόλοιπα των δεξαμενών ήταν ακόμη ένα πρόβλημα στην εφαρμογή

του μέτρου το οποίο λύθηκε με την αποδοχή από την Ομοσπονδία της πρότασης του

υπουργείου Οικονομικών.

Εσείς τι αντιπροτείνετε στις αποφάσεις του υπουργείου για τις ταμειακές

μηχανές;

Εμείς προτείνουμε την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου των

δεξαμενών και των αντλιών, συνδεδεμένων με μια κεντρική ταμειακή μηχανή στο

κατάστημα του πρατηρίου, καλύπτοντας απόλυτα τον στόχο του υπουργείου

Οικονομικών και τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και γιατί το υπουργείο αρνείται τη θέση αυτή;

Μέχρι πρόσφατα την απέρριπτε. Από χθες όμως άρχισε να τη συζητά.

Σας κατηγορούν ότι ανακοινώνετε απεργίες που τελικά δεν τις κάνετε. Γιατί;

Είναι αλήθεια ότι είμαστε προσεκτικοί και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις

επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και στους καταναλωτές.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε σημαντικές αυξήσεις στην αγορά των καυσίμων.

Εκτιμάτε ότι οι ανοδικές τάσεις θα συνεχιστούν;

Οι τελευταίες εξελίξεις προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες. H χρονική

περίοδος πάντως είναι περίεργη.

Δικαιολογούνται οι μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των καυσίμων;

Οι μεγάλες αποκλίσεις είναι αποτέλεσμα της παράνομης διακίνησης καυσίμων και

του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Γιατί υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των βενζινοπωλών και του υπουργείου

Ανάπτυξης για τις ενδεικτικές τιμές που δίνει κάθε εβδομάδα το υπουργείο;

Οι ενδεικτικές τιμές αποκλείουν σωστούς καθ’ όλα επιχειρηματίες από τους

κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού.

Λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων;

Όχι όπως θα έπρεπε.

Λαθρεμπόριο, νοθεία, πειρατεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην αγορά

καυσίμων στην Ελλάδα;

Ένα μεγάλο πρόβλημα με πολλές επιπτώσεις.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λαθρεμπορίας που στερεί

εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από τα δημόσια ταμεία;

Πρωτίστως με πολιτική βούληση και με την ειλικρινή συνεργασία όλων των

εμπλεκομένων.

Ποιο το μερίδιο της δικής σας ευθύνης;

H ευθύνη είναι ξεκάθαρα της πολιτείας. Αυτή θεσπίζει τους κανόνες ελέγχου της

αγοράς.

Υπάρχει τρόπος για να εξυγιανθεί η αγορά;

Πάντα υπάρχει τρόπος. Είναι η ελπίδα για κάτι καλύτερο.

Πρατηριούχοι και εταιρείες εμπορίας. Συνάδελφοι ή αντίπαλοι;

Άλλοτε συνεργάτες και άλλοτε αντίπαλοι. Οι διαφορετικοί οικονομικοί

προσανατολισμοί ρυθμίζουν αυτή τη σχέση μας.

Επισημάνατε ότι η μείωση των ειδικών φόρων στο πετρέλαιο ξαναφέρνει στην

επικαιρότητα το μεγάλο πρόβλημα της παράνομης διακίνησης. Γιατί;

Με δεδομένη την αδυναμία ελέγχου του τζίρου παράνομης διακίνησης καυσίμων,

προστίθεται για την αύξησή της ένα ακόμη κίνητρο καθ’ όλη τη διάρκεια του

χρόνου.