Οι κοινωνικές τάξεις πάνε και στο Πανεπιστήμιο. Όπως αποδεικνύουν τα

στατιστικά στοιχεία, και ο φοιτητικός πληθυσμός εμφανίζει αντίστοιχη ταξική

διαστρωμάτωση, όπως και η ελληνική κοινωνία.

Έτσι, τα παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων φοιτούν με

μεγαλύτερα ποσοστά σε Σχολές χαμηλής επαγγελματικής προοπτικής, ενώ στις

περιζήτητες Σχολές, την πλειονότητα αποτελούν φοιτητές που προέρχονται από τις

πιο εύρωστες οικονομικά οικογένειες.

H αύξηση του αριθμού των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν άλλαξε αυτή

την εικόνα και όπως αποδεικνύεται δεν συνέβαλε στην άμβλυνση των ανισοτήτων

ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Με βάση τα επίσημα στατιστικά

στοιχεία, όπου η ζήτηση είναι μεγαλύτερη και επομένως και οι ανταγωνιστικές

διαδικασίες επιλογής είναι περισσότερο οξυμμένες οι σχετικές πιθανότητες

πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αυξάνονται για εκείνες τις κοινωνικές

κατηγορίες που, ούτως ή άλλως, εμφανίζονται να ευνοούνται διαχρονικά

περισσότερο στο σύνολο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της χώρας μας.

Ας δούμε ποιες είναι οι ευκαιρίες πρόσβασης σε AEI και TEI, των παιδιών με

γονείς χειρώνακτες που στη συντριπτική τους πλειονότητα ανήκουν στις

επαγγελματικές κατηγορίες «Γεωργικά, Αλιευτικά, Δασικά επαγγέλματα κ.λπ.»,

«Εργάτες, Τεχνίτες, Χειριστές κ.λπ.». Οι φοιτητές/τριες με πατέρα που

εργάζεται σε Γεωργικά, Αλιευτικά, Δασικά επαγγέλματα (το 19,4% του ενεργού

οικονομικού πληθυσμού) αποτελούν το 4,9% των πρωτοετών φοιτητών AEI. Παράλληλα

οι φοιτητές/τριες με πατέρα που ανήκει στην επαγγελματική κατηγορία «Εργάτες,

Τεχνίτες, Χειριστές κ.λπ.» (29,2% του ενεργού οικονομικού πληθυσμού)

εκπροσωπούνται στο σύνολο των πρωτοετών φοιτητών AEI με ποσοστό 17,9%.

Ταυτόχρονα η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι σπουδές που οδηγούν σε επαγγέλματα

υψηλού κοινωνικού κύρους και μεγάλων εσόδων όπως π.χ. Ιατρικές, Πολυτεχνικές,

H/Y, κ.λπ. εμφανίζουν σχεδόν ακραίες κοινωνικές διαφορές στη σύνθεση των

φοιτητών.

Τα στοιχεία δείχνουν καθαρά ότι ενώ στα περιζήτητα και υψηλόβαθμα Τμήματα των

Μηχανικών H/Y, των Πολιτικών Μηχανικών, των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της

Ιατρικής, της Νομικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ υπερέχουν

οι νέοι των μεσαίων και ανώτερων εισοδηματικών στρωμάτων, στη Θεολογική, στα

Τμήματα Δασκάλων – Νηπιαγωγών, στα Τμήματα Ιστορίας κ.λπ. αλλά και στα TEI,

«βάζουν τη σφραγίδα τους» οι φοιτητές που προέρχονται από τις επαγγελματικές

κατηγορίες των αγροτών και των εργατών.