Σε λιγότερο από δύο μήνες μειώνεται η φοροαπαλλαγή των στεγαστικών δανείων
αγοράς πρώτης κατοικίας, για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 13.400
ευρώ. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, στην τραπεζική αγορά σημειώνεται τις
τελευταίες εβδομάδες σταδιακή αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια, η
οποία αναμένεται να κορυφωθεί τον Δεκέμβριο.


Η σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων, που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία
χρόνια στην πορεία ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, έχει κάνει τα
στεγαστικά δάνεια προσιτά για τα περισσότερα εισοδήματα


Οι τράπεζες, διαπιστώνοντας την ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά,
έχουν αρχίσει να ρίχνουν στο μέτωπο του ανταγωνισμού νέα στεγαστικά προϊόντα,
με ευνοϊκά χαρακτηριστικά και ταχύτατες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης.
Δεν είναι τυχαίο που τα διαφημιστικά σλόγκαν των περισσότερων τραπεζών για τα
στεγαστικά δάνεια που εμφανίζονται σε κάθε μέσο σχετίζονται με την ταχύτητα:
«Σπίτι γρήγορα!» είναι το διαφημιστικό μήνυμα που προσπαθεί να περάσει μεγάλη
τράπεζα στους υποψήφιους δανειολήπτες, η οποία υπόσχεται δωρεάν γραπτή
προέγκριση του στεγαστικού δανείου σε 20 λεπτά από την κατάθεση της σχετικής
αίτησης. Άλλη τράπεζα προσφέρει έκπτωση 50% στα έξοδα του στεγαστικού δανείου
και κυμαινόμενο επιτόκιο χαμηλότερο από 5%. Επίσης πολλές τράπεζες προχώρησαν
σε μειώσεις επιτοκίων, κυρίως για δάνεια σταθερού επιτοκίου, ενώ τράπεζα
προσφέρει επιτόκιο χαμηλότερο του 4% σταθερό για τα πρώτα δύο χρόνια διάρκειας
του δανείου. Χαρακτηριστικό της όξυνσης του ανταγωνισμού - ο οποίος εξ ορισμού
λειτουργεί προς όφελος του υποψήφιου δανειολήπτη - που παρατηρείται τις
τελευταίες εβδομάδες, αμέσως μετά την ανακοίνωση των φορολογικών αλλαγών από
το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ήταν ότι τράπεζα προχώρησε στην
προσφορά στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο 3,95% για τα δύο πρώτα έτη
αποπληρωμής. Τα χαρακτηριστικά της σημερινής αγοράς στεγαστικών δανείων είναι:


1. Ανταγωνισμός


Πολλές τράπεζες προχωρούν στη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων στέγασης
οικογένειας τα οποία περιλαμβάνουν, εκτός από το κλασικό στεγαστικό δάνειο,
την παροχή συμπληρωματικών καταναλωτικών δανείων για επίπλωση, αλλά και
πιστωτικών καρτών και προσωπικών δανείων με προνομιακούς όρους για τους
δανειολήπτες, όπως είναι η δωρεάν συνδρομή για πάντα και το χαμηλό επιτόκιο.


Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η τραπεζική αγορά έχει μπει στον αστερισμό των
στεγαστικών δανείων και θα παραμείνει σε αυτόν, όχι μόνο για τους επόμενους
δύο μήνες που θα διατηρηθεί το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, αλλά και τα
επόμενα χρόνια καθώς όλο και περισσότεροι Έλληνες εξοικειώνονται με την ιδέα
του δανείου για την απόκτηση κατοικίας και ακόμη περισσότεροι διαπιστώνουν ότι
με τα δυσθεώρητα ύψη όπου έχουν φθάσει οι τιμές των κατοικιών - κυρίως των
νεόδμητων που προσελκύουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση - ο μόνος τρόπος για να
αποκτήσουν δικό τους κεραμίδι είναι το στεγαστικό δάνειο.


2. Αύξηση των δανείων


Η σταδιακή στροφή των Ελλήνων στο τραπεζικό γκισέ προκειμένου να αποκτήσουν
στέγη φαίνεται ανάγλυφα και από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για τις
τραπεζικές χορηγήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με το πιο πρόσφατο Στατιστικό Δελτίο
Οικονομικής Συγκυρίας της Τραπέζης της Ελλάδος, τον περασμένο Απρίλιο το
συνολικό υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων ανερχόταν στο ποσό ρεκόρ των 17,36
δισεκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 40,8% σε δωδεκάμηνη βάση. Πάντως,
πρέπει να επισημανθεί ότι η σημαντική αύξηση των υπολοίπων στεγαστικών δανείων
δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες καταφεύγουν
στη λύση του στεγαστικού δανείου για να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη. Οφείλεται
και στο ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν ακολουθήσει μια πολύ απότομη ανηφόρα
τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να αναγκάζονται να
δανείζονται μεγαλύτερα ποσά προκειμένου να αποκτήσουν σπίτι.


3. Ποικιλία επιτοκίων


Πριν ο υποψήφιος δανειολήπτης υπογράψει την αίτηση για τη λήψη του στεγαστικού
δανείου θα πρέπει να έχει «ξεσκονίσει» την αγορά προκειμένου να βρει το
στεγαστικό πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στο οικονομικό του προφίλ. Το ύψος
του επιτοκίου είναι πολύ σημαντικό για το δάνειο - αποτελεί την τιμή του
χρήματος που δανείζει η τράπεζα. Στην αγορά υπάρχει σήμερα μια ευρεία γκάμα
επιτοκίων, που αρχίζει κάτω από το 4% για στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου
για το πρώτο έτος αποπληρωμής και φθάνει ακόμη και το 7% για στεγαστικά δάνεια
σταθερού επιτοκίου για μεγάλη χρονική διάρκεια (έως και 20 έτη). Τα τελευταία
χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους και στεγαστικά δάνεια που το επιτόκιό
τους διαμορφώνεται σε άμεση συνάρτηση με την πορεία του διατραπεζικού
επιτοκίου euribor. Ουσιαστικά πρόκειται για στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο
επιτόκιο.


4. Η ταυτότητα του δανείου


Το επιτόκιο δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου
στεγαστικού προγράμματος. Σημαντικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άμεσα το
συνολικό κόστος επιβάρυνσης του δανειολήπτη είναι η διάρκεια του δανείου, η
οποία μπορεί να φθάσει ακόμη και τα 30 χρόνια, το είδος του επιτοκίου, αν
δηλαδή θα είναι σταθερό ή κυμαινόμενο, τα γενικότερα έξοδα χορήγησης, τα
«δώρα» με τα οποία η τράπεζα συνοδεύει το δάνειο, όπως είναι η δωρεάν ασφάλιση
και, τέλος, η ταχύτητα εκταμίευσης. Ειδικότερα για τα έξοδα χορήγησης του
δανείου, απαιτείται μεγάλη προσοχή αλλά και σύγκριση από τράπεζα σε τράπεζα,
αφού αποτελούν μια σημαντική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη. Για παράδειγμα, η
χορήγηση ενός δανείου 90.000 ευρώ απαιτεί έξοδα και προμήθειες που καρπούνται
η τράπεζα αλλά και τρίτοι ύψους ακόμη και 3.000 ευρώ. Πάντως, η σημαντική
αποκλιμάκωση των επιτοκίων που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια στην
πορεία ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, έχει κάνει τα στεγαστικά δάνεια
προσιτά για τα περισσότερα εισοδήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μηνιαία δόση
ανά 3.000 ευρώ διαμορφώνεται, για δάνειο δεκαετούς διάρκειας, στα 30 ευρώ. Για
παράδειγμα, δανειολήπτης ο οποίος θα πάρει στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000
ευρώ για δέκα χρόνια με κυμαινόμενο επιτόκιο ύψους 5,75% θα καταβάλει μηνιαία
δόση 1.100 ευρώ. Στην περίπτωση, ωστόσο, που επιλέξει να πάρει το ίδιος
στεγαστικό δάνειο αλλά με διάρκεια 30 έτη, τότε η μηνιαία δόση μειώνεται στα
583,57 ευρώ, δηλαδή περίπου στο ύψος ενός μηνιαίου ενοικίου. Επίσης, στην
περίπτωση που ο ίδιος δανειολήπτης επιλέξει να πάρει δάνειο του ίδιου ύψους
αλλά για χρονική διάρκεια 20 χρόνων, τότε η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα
702,08 ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από