Οι ελληνικές εταιρείες αλλαντικών βλέπουν με ενδιαφέρον το Χρηματιστήριο και,
όπως προβλέπουν οι εκπρόσωποί τους που σχεδιάζουν την περαιτέρω επέκταση και
ανάπτυξή τους, στα επόμενα χρόνια ο κλάδος θα οδηγηθεί σε ακόμη μεγαλύτερη
συγκέντρωση. Εκτιμούν, μάλιστα, ότι, στα πλαίσια της ανάπτυξης των αγορών, η
απορρόφηση μικρών επιχειρήσεων από μεγαλύτερες και οι ενδεχόμενες συνεργασίες
θα ωφελήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορέσουν έτσι να
επιβιώσουν στον έντονο ανταγωνισμό.


Ήδη, πάνω από το 50% του συνολικού τζίρου στην αγορά αλλαντικών μοιράζονται οι
δέκα μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες συγκεντρώνουν και τον
μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων. Το εννεάμηνο του 2000 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για
αρκετές επιχειρήσεις, καθώς ανακοινώθηκαν νέες συνεργασίες αλλά και συμμετοχές
στα μετοχικά κεφάλαια ομοειδών εταιρειών. Επίσης, η εισαγωγή της Creta Farm
στο Χρηματιστήριο άνοιξε ξανά τον δρόμο προς τη Σοφοκλέους και για άλλες
εταιρείες που, αν και ακόμα δεν έχουν καταθέσει ενημερωτικά προς έγκριση,
εξετάζουν με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την προοπτική.


Η ΘΡΑΚΗ


Η ΘΡΑΚΗ Α.Ε., μια καθετοποιημένη εταιρεία κρέατος, που ενίσχυσε την παρουσία
της στον χώρο των αλλαντικών εξαγοράζοντας τις εταιρείες Piggy και Marox,
παρουσίασε για τη χρήση του 1999 πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 37 δισεκατομμύρια
δραχμές και είναι η πρώτη εταιρεία σε κύκλο εργασιών. Η εταιρεία υλοποιεί
επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της
μονάδων αλλά και την ανάπτυξη των εμπορικών της δικτύων. Στο εξωτερικό, η
ΘΡΑΚΗ Α.Ε. έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, κυρίως στις
βαλκανικές χώρες. Μάλιστα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν για τις εξαγωγές της
ελληνικής εταιρείας και οι αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τις
οποίες θα στρέψει τώρα τις προσπάθειές της.


Οι δύο εισηγμένες εταιρείες, Νίκας και Creta Farm, άντλησαν από τη χρηματαγορά
κεφάλαια ύψους 15 δισεκατομμυρίων δραχμών τα οποία, όπως έχουν ανακοινώσει,
χρησιμοποιούν για τον εκσυγχρονισμό αλλά και την επέκτασή τους σε ξένες
αγορές, στις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν διεισδύσει.


Η ΝΙΚΑΣ


Έντονη εξαγωγική δραστηριότητα έχει αναπτύξει η Νίκας, μία από τις δύο
ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η
εταιρεία έχει σημαντική παρουσία στις αγορές των Βαλκανίων, της Κύπρου, της
Μέσης Ανατολής αλλά και ευρωπαϊκών χωρών, με μεγάλες επενδύσεις. Για τη χρήση
του 1999 η διοίκηση εκτιμά ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της,
περιλαμβανομένων και των εταιρειών BOSS και ΠΛΑΤΑΙΩΝ, που πρόσφατα εξαγόρασε,
ήταν αυξημένος κατά 36% έναντι του 1998. Μάλιστα, οι προβλέψεις για την χρήση
του 2000 είναι ότι ο κύκλος εργασιών της θα διαμορφωθεί στα 32,5
δισεκατομμύρια δραχμές.


Η εταιρεία Νίκας πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 9,3
δισεκατομμύρια δραχμές, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά 20% για επενδύσεις σε
κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, 24% σε κεφάλαια κίνησης, 16% σε εξαγορές άλλων
εταιρειών και κατά 40% στην αποπληρωμή δανείων, τα κεφάλαια των οποίων
χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για επενδύσεις σε μηχανολογικό
εξοπλισμό και σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.


Η εταιρεία έχει προχωρήσει στη μελέτη των συνθηκών για την ίδρυση παραγωγικών
μονάδων και σε γειτονικές χώρες, όπως η Συρία και η Ιορδανία, ενώ στην Κύπρο
έχει συνάψει συνεργασία με την κυπριακών συμφερόντων ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ LTD
και αναμένεται ότι εντός του 2000 θα ολοκληρωθεί το νέο εργοστάσιο της
εταιρείας στη χώρα αυτή. Οι εκτιμήσεις των στελεχών της εταιρείας είναι ότι η
Κύπρος είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αγορά, καθώς η κατά κεφαλήν κατανάλωση
αλλαντικών είναι διπλάσια από εκείνη στην Ελλάδα.


Η CRETA FARM


Στην εξαγορά του 60% της εταιρείας Τέτο Φάρμα προχώρησε πρόσφατα και η δεύτερη
εισηγμένη εταιρεία του κλάδου, η Creta Farm, έναντι του ποσού του ενός
δισεκατομμυρίου δραχμών. Με τη νέα αυτή επιxειρηματική κίνηση, η εταιρεία
αυξάνει τη δυναμικότητά της σε 20.000 xοίρους ετησίως και 250 xοιρομητέρες,
ενώ ένα σύγxρονο σφαγείο τής δίνει δυνατότητες εξαγωγής προϊόντων της στις
αγορές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.


Η εταιρεία Τέτο Φάρμα, η οποία εδρεύει στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας,
πραγματοποιεί ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως του 1,5 δισ. δραχμών, διαθέτει
ένα δίκτυο 15 φορτηγών αυτοκινήτων, μονάδα ανάπτυξης 1.000.000 πουλάδων και
ένα σύγxρονο εκκολαπτήριο 3.500.000 αυγών ετησίως. Όπως ανακοινώθηκε, η
εταιρεία Creta Farm θα αναλάβει και το management της εξαγορασθείσας
εταιρείας, από την οποία προβλέπεται ότι θα προκύψουν ουσιαστικές συνέργειες
λόγω και της γεωγραφικής θέσης. Μετά την εξαγορά και ενός δικτύου διανομής
στην Πάτρα, έναντι του ποσού των 300 εκατομμυρίων δραχμών, η εταιρεία έxει
επεκτείνει ουσιαστικά το δίκτυό της στην περιοxή της Δυτικής Ελλάδας και της
Πελοποννήσου.


Το επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η εταιρεία είναι ύψους 6 δισεκατομμυρίων
δραχμών. Όπως έχει ανακοινωθεί από τη διοίκησή της, το πρόγραμμα αυτό θα
ολοκληρωθεί εντός της επόμενης διετίας και αφορά τον εκσυγχρονισμό της
χοιροτροφικής μονάδας και της μονάδας παραγωγής νωπού κρέατος. Μάλιστα,
σημαντικό κομμάτι των κονδυλίων θα διατεθεί και στην ανάπτυξη των δικτύων
διανομής, τα οποία ήδη αναπτύσσει μέσω των συνεργασιών και των εξαγορών που
έχει πραγματοποιήσει. Επίσης, η εταιρεία επεκτείνει την παραγωγική της
δραστηριότητα και σε νέες σειρές αλλαντικών, σε ποσοστό έως και 3%, καθώς και
σε νέα προϊόντα με βελτιωμένα χαρακτηριστικά.


Η εταιρεία ξεκίνησε πέρυσι σε ολόκληρη την Ελλάδα την ανάπτυξη των δικτύων
διανομής της και, όπως δηλώνουν οι εκπρόσωποί της, σήμερα, το δίκτυο διανομής
καλύπτει το 80% της ελληνικής αγοράς. Μάλιστα, εγκαινιάστηκε και η εξαγωγική
της δραστηριότητα σε βαλκανικές χώρες και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Επίσης, εξαγόρασε και την ΕΛΒΙΚ (Ελληνική Βιομηxανία Κρέατος), έναντι 1,130
δισ. δραxμών, από την ΕΤΒΑ, στα πλαίσια της αξιοποίησης των πόρων που έxει
αντλήσει από την Κεφαλαιαγορά. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη στην περιοxή των
Τρικάλων και, σύμφωνα με την εκτίμηση της τράπεζας, η συνολική αξία τής
επιxείρησης ανέρχεται στα 3,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Για το 2000, η διοίκηση
της εταιρείας προβλέπει κύκλο εργασιών 10 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ στην
τελευταία πενταετία ο κύκλος εργασιών αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 41,5% και
τα καθαρά κέρδη προ φόρων κατά 180%.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από