Η αγορά ιδίων μετοχών, δηλαδή η στήριξη της μετοχής από τους βασικούς
μετόχους, η θέση στην αγορά των κλάδων που δραστηριοποιούνται, καθώς και οι
προοπτικές των εταιρειών, είναι οι βασικοί λόγοι στους οποίους οφείλονται τα
κέρδη τα οποία καταγράφουν οι μετοχές τους, από την αρχή του έτους μέχρι και
σήμερα.


Η κερδοφόρος αποτίμηση των μετοχών περίπου 30 εταιρειών αποκτά ακόμη
μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα κέρδη αυτά αποκομίστηκαν σε μια περίοδο
παρατεταμένης πτωτικής πορείας του ΧΑΑ. Στη λίστα αυτή των μετοχών ­ μέχρι
σήμερα τουλάχιστον ­ την ισχυρότερη παρουσία έχουν εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής και οι οποίες δεν έχουν
μακρόχρονη παρουσία στην οδό Σοφοκλέους.


Από αυτές (σύμφωνα με το κλείσιμο στις 4/12), η μετοχή της Informatics
βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας με άνοδο 136,7%, ενώ από τις εταιρείες
του κλάδου ακολουθούν οι μετοχές της Byte με άνοδο 55,2%, της Unisystems με
άνοδο 30,5%, της Quality & Reliability με 15%, της Informer με άνοδο 7%
και της PC Systems με άνοδο 1,79%.


Η διοίκηση της εταιρείας Informatics αποδίδει τα κέρδη τής μετοχής της στον
υπερδιπλασιασμό των κερδών και των πωλήσεων, καθώς και στην αγορά ιδίων
μετοχών, ενώ από την πλευρά της εταιρείας Q & R του ομίλου Πουλιάδη
υποστηρίζεται ότι η άνοδος κατά 15% οφείλεται κυρίως στην εμπιστοσύνη του
επενδυτικού κοινού στα ανοίγματα που πραγματοποίησε η εταιρεία σε καινοτόμους
αγορές της νέας οικονομίας.


Από τους άλλους κλάδους, η άνοδος κατά 43,5% της τιμής τής μετοχής της
Paperpack - Τσουκαρίδης αποδίδεται από τη διοίκηση της εταιρείας στο γεγονός
ότι οι κύριοι μέτοχοί της στήριξαν με αγορές που πραγματοποίησαν τη μετοχή,
δείχνοντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές και στο
σημερινό μάνατζμεντ της εταιρείας.


Από τις κατασκευές, η μετοχή της εταιρείας Δομική Κρήτης καταγράφει κέρδη της
τάξεως του 79,25%, γεγονός που αποδίδεται από τη διοίκησή της μεταξύ άλλων και
στο γεγονός ότι η τιμή τής μετοχής κατά την εισαγωγή της στο ΧΑΑ ήταν χαμηλή
σε σχέση με την τότε χρηματιστηριακή αγορά.


Η Informatics

Ο κ. Γεώργιος Κοντοδήμος διεύθυνων σύμβουλος της εταιρείας Informatics


«Η πορεία της μετοχής μας αντανακλά την εξέλιξη της ίδιας της εταιρείας, καθώς
τόσο οι πωλήσεις όσο και τα κέρδη της έχουν υπερδιπλασιαστεί στην τρέχουσα
χρονιά», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Γιώργος Κοντοδήμος, διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας Informatics. Και προσθέτει: «Το ενδιαφέρον του επενδυτικού
κοινού έγινε ζωηρότερο το τελευταίο διάστημα και μετά τη δημοσιοποίηση της
οικονομικής πορείας και εξέλιξης της εταιρείας, αλλά και τη στήριξη της
μετοχής με αγορά ιδίων μετοχών».


Σε ό,τι αφορά στις προοπτικές της, ο κ. Κοντοδήμος προβλέπει ότι η εταιρεία θα
παρουσιάσει το 2000 ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων άνω του 1,5
δισ. δρχ. και κύκλο εργασιών άνω των 17 δισ. δρχ.


Η Δομική Κρήτης

Ο κ. Γεώργιος Συνατσάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Δομικής Κρήτης


«Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης από το επενδυτικό κοινό
προς τη μετοχή της εταιρείας ήταν, μεταξύ άλλων, και η χαμηλή τιμή διάθεσης
κατά την εισαγωγή τής Δομικής Κρήτης στο ΧΑΑ», επισημαίνει ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Γιώργος Συνατσάκης.


«Ωστόσο», συνεχίζει ο κ. Συνατσάκης, «αυτό το γεγονός από μόνο του δεν θα
μπορούσε να διατηρήσει την σταθερότητα της ανοδικής πορείας της μετοχής. Η
συνέπεια στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, η πολύ σημαντική
αύξηση των οικονομικών μεγεθών της, η ανάληψη νέων μεγάλων έργων, και η με
ταχείς ρυθμούς ανάπτυξή της απέδειξαν σε όλο αυτό το διάστημα ότι η εταιρεία
έχει και στόχους και προοπτικές».


Η Paperpack-Τσουκαρίδης


«Η καλή συμπεριφορά της μετοχής μας οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι οι
κύριοι μέτοχοι της εταιρείας (η οικογένεια Τσουκαρίδη και ο Δημοσιογραφικός
Οργανισμός Λαμπράκη) στήριξαν τη μετοχή με αγορές που πραγματοποίησαν,
αποδεικνύοντας έτσι και εμπράκτως ότι πιστεύουν στη μεγάλη προοπτική της
εταιρείας και ότι εμπιστεύονται το management της».


Αυτό επισημαίνει το μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και διευθυντής μάρκετινγκ κ.
Γεώργιος Οράτης, ο οποίος προσθέτει ότι η εμπιστοσύνη των κύριων μετόχων και
του επενδυτικού κοινού προς την εταιρεία πηγάζει από το γεγονός ότι «η
εταιρεία βελτιώνει θεαματικά τα τελευταία χρόνια τη θέση της στην αγορά
αυξάνοντας κατά μέσο όρο 25% τον τζίρο της ετησίως και βελτιώνοντας σταθερά
την κερδοφορία της.


Επιπλέον η εταιρεία έχει χαράξει ένα μεγαλόπνοο αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει
σαν στόχο την κυριαρχία της στην βαλκανική στο κλάδο της παραγωγής εκτυπωμένων
υλικών συσκευασίας».


Για τα μελλοντικά μεσοπρόθεσμα σχέδια της εταιρείας, ο κ. Οράτης αποκαλύπτει
ότι «εκτός από τον στόχο της αύξησης του μεριδίου που κατέχει στην ελληνική
αγορά της χάρτινης συσκευασίας, υπάρχει και αυτός της επέκτασης σε νέα είδη
συσκευασίας, καθώς και η επέκταση των δραστηριοτήτων της στην αγορά, είτε της
Πολωνίας είτε της Ιταλίας».


Η Space Hellas

Ο κ. Πάρις Δροσινός, πρόεδρος της Space Hellas


Στη θέση που κατέχει σήμερα στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών καθώς και στις
προοπτικές τής παραπέρα ανάπτυξής της αποδίδει την άνοδο κατά 207% της τιμής
τής μετοχής τής Space Hellas ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
κ. Πάρις Δροσινός. Ένας από τους βασικούς λόγους που το επενδυτικό κοινό
εμπιστεύεται τη μετοχή της εταιρείας είναι κατά τον κ. Δροσινό και το γεγονός
ότι «Η Space Hellas έχει συνάψει ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες όπως αυτή με το
σχήμα Δέλτα Πληροφορική & Singular, μέσω της οποίας θα προωθήσει σύντομα
στην αγορά μια μεγάλη σειρά από νέα προϊόντα στο χώρο της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών».


Η Quality & Reliability

Ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος του Δ.Σ. της Q-R


Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ενισχύει την ανοδική τάση της τιμής της
μετοχής της Q & R είναι, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον πρόεδρό της κ.
Παναγιώτη Πασχαλάκη και «η εξαγορά και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων
δυναμικών εταιρειών του κλάδου, γεγονός που αναμένεται να προσδώσει φέτος
σημαντικές υπεραξίες στην εταιρεία».


Ακόμη, κατά τον κ. Πασχαλάκη, θετικά εκτιμάται και το γεγονός της
δραστηριοποίησης της εταιρείας και στις αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όπου οι εξαγωγές λογισμικού της εταιρείας προς τις χώρες αυτές θα αντιστοιχούν
στο 15% του συνόλου των φετινών πωλήσεων της εταιρείας.


Αγροτική Ζωής

Ο κ. Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, διευθύνων σύμβουλος της Αγροτικής Ζωής


«Στους πολύ καλούς οικονομικούς δείκτες της εταιρείας» αποδίδει κατ' αρχήν την
κερδοφόρα πορεία της μετοχής της Αγροτικής Ζωής ο διευθύνων σύμβουλός της κ.
Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου.


Κατά δεύτερον λόγο «η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού προς την μετοχή της
εταιρείας οφείλεται στο επενδυτικό της πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε
εξέλιξη», ενώ ένας τρίτος λόγος κατά τον κ. Λυσιμάχου «είναι και το γεγονός
ότι ανήκει στον δεύτερο μεγάλο τραπεζικό όμιλο της χώρας, αυτόν της Αγροτικής
Τράπεζας, ο οποίος στηρίζει την εταιρεία και την μετοχή της».


Αναφερόμενος στις προοπτικές των εταιρειών του κλάδου προβλέπει ότι «θα είναι
θετικές και σ΄ αυτό θα συμβάλλουν οι προδιαγεγραμμένες αλλαγές στο σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης και ο ρόλος που καλούνται να παίξουν πλέον οι μεγάλες
ασφαλιστικές εταιρείες».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από