Για τις νέες ταυτότητες γράφει ο κ. Ζήσης Φωτάκης:

«Ελέχθη ότι η απαλειφή του θρησκεύματος στις νέες ταυτότητες γίνεται με

γνώμονα την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων εν Ελλάδι. Συγχωρέστε με

για την πιθανή μου άγνοια, αλλά δεν γνωρίζω καμία επιστημονική έρευνα που να

αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι οι αδελφοί μας Έλληνες ετερόδοξοι ή

αλλόδοξοι υποφέρουν επαγγελματικά ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο από την

προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες».