ΚΑΙ εκεί που θα έλεγε κανείς πως επιτέλους ξεπεράστηκε το κλίμα

αντιπαλότητας ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς για την Ολυμπιάδα του 2004…

ΤΟ νέο σοβαρό κρούσμα ανταρσίας μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής με τον

κατ’ εξοχήν αρμόδιο υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κατέδειξε πως και «αγκάθια» υπάρχουν

ακόμη…

ΚΑΙ πως, για κάποια τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής, «η συνεργασία και

συναντίληψη» ­ κατά το μνημόνιο που έχει υπογραφεί ­ δεν είναι διόλου

ξεκαθαρισμένη.

ΚΑΙ, βεβαίως, η πρόεδρος του «Αθήνα 2004» παρενέβη αποφασιστικά

ζητώντας την παραίτηση του κ. Κ. Λιάσκα από την Οργανωτική Επιτροπή…

ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΣ απολύτως ­ και εκείνη και ο Πρωθυπουργός ­ τον υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ…

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ, εν τούτοις, οι εντυπώσεις πως τα θέματα αρμοδιοτήτων και

δικαιοδοσίας κάθε πλευράς δεν έχουν οριστικά διευθετηθεί.

ΓΙ’ αυτό ακριβώς και η αποφασιστική παρέμβαση και Πρωθυπουργού και

αρμόδιου υπουργού και της προέδρου της Επιτροπής ήταν τόσο απαραίτητη…

ΓΙΑΤΙ μόνον έτσι και μόνο με αυτή μπορεί και πρέπει να γίνει επιτέλους

απ’ όλους κατανοητό πως η διοργάνωση της Ολυμπιάδας αποτελεί εθνική υπόθεση…

ΚΑΙ πως στις διαφορετικές προσεγγίσεις από τη μία ή την άλλη πλευρά η

λύση δεν βρίσκεται στην προσωπική αντιπαράθεση…

ΑΛΛΑ στη συνεννόηση που στηρίζεται στις βασικές αρχές της διαφάνειας

και της πολιτικής ευθύνης…

ΑΠΕΝΑΝΤΙ σ’ ένα δύσκολο εγχείρημα που απαιτεί ­ και δεν είναι αμελητέο

­ την εμπιστοσύνη και την ηθική στήριξη των πολιτών.