Η μετοχή της εταιρείας Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη συμμετέχει πλέον

στη διαμόρφωση του δείκτη εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE-20.

Η μετοχή του ΔΟΛ αντικατέστησε τη μετοχή της τράπεζας Μακεδονίας – Θράκης μετά

τη συγχώνευσή της με την Τράπεζα Πειραιώς. Θα συμμετέχει στο FTSE/ASE-20 με

ελεύθερη προς διαπραγμάτευση χρηματιστηριακή αξία (free float) 33,3%.

Τη θέση της μετοχής της Τράπεζας Χίου που επίσης συγχωνεύθηκε με την Τράπεζα

Πειραιώς στον δείκτη εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE-40 θα πάρει η

μετοχή της εταιρείας Ιασώ Α.Ε.

Οι μετοχές των δύο εταιρειών ήταν οι πρώτες επιλαχούσες με βάση την ανάλυση

των κριτηρίων των δεικτών σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης και

Υπολογισμού των Δεικτών FTSE/ASE-20 και FTSE/ASE-40.