21.45 (ΕΤ1): Πορτογαλία – Γερμανία (ποδόσφαιρο)

23.45 (ΕΤ1): Αγγλία – Ρουμανία (ποδόσφαιρο)