Ιστορική η σημερινή ημέρα για τον Όμιλο της Alpha Τράπεζας Πίστεως, καθώς

ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες διαδικασίες και τίθεται σε ισχύ η νέα επωνυμία

της Τράπεζας που προέκυψε από τη συγχώνευση της Πίστεως και της Ιονικής.

Πρόκειται για την Alpha Bank, με την οποία στο εξής θα διαπραγματεύονται οι

συναλλασσόμενοι.

Παράλληλα, ορίσθηκε για τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 22 Μαΐου, η πραγματοποίηση της

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, κατά τη διάρκεια της

οποίας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα αποφασισθεί το split της μετοχής, με τη

δωρεάν διάθεση μίας νέας μετοχής για κάθε δύο παλιές.